h

Nieuws uit 2012

9 december 2012

SP doet voorstellen voor een klimaatneutrale stad

De klimaatverandering leidt overal ter wereld tot natuurrampen, extremere weersomstandigheden en problemen voor dieren en planten. Zonder dat de CO2-uitstoot beperkt wordt, zal dit alleen maar erger worden. De SP is het daarom eens met het plan van de gemeente Delft om ‘klimaatneutraal’ te zijn in 2050.

Lees verder
28 november 2012

Actie “Kinderen van de Rekening”

Kinderen van de Rekening
Heel veel afdelingen in Nederland zijn bezig met de actie “Kinderen van de Rekening” en zamelen kinderschoentjes in. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we de 3.500 schoentjes halen en kunnen we als symbool voor de meer dan 350.000 kinderen in Nederland die in armoede leven precies 1% schoentjes neerzetten op het Plein in Den Haag. Ook in de afdeling Delft wordt hard gewerkt zo veel mogelijk kinderschoenen te verzamelen. Inmiddels is de planning iets gewijzigd:
Er zijn nu twee inzamelpunten voor de afdeling Delft:

Lees verder
27 november 2012

SP Delft feliciteert Indische Buurt

Grote vreugde onder de buurtbewoners en bezoekers van het buurthuis aan de Bras. De verhuizing van de Praktijkschool van het Grotius College naar de Borneostraat, waarin het buurthuis zou worden geherhuisvest, is van de baan. De Indische Buurt behoudt hierdoor een volwaardig buurthuis.

Lees verder
20 november 2012

SP op Jaardag WMO-raad Delft

Zaterdag 17 november 2012 vond in Wijkcentrum de Vleugel de jaardag van de WMO-raad Delft plaats (WMO, Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Naast informatiestands van maatschappelijke organisaties en muziek werd er, op de dag dat de Sint zijn intrede deed in ons land, gediscussieerd over het thema: “De gemeente is geen Sinterklaas”. Namens de Delftse politiek waren naast wethouder de Prez, voormalig Raadslid Leja v.d. Hoek (VVD) en SP Raadslid Wim Hamelink aanwezig.Wim op WMO Jaardag

Lees verder
9 november 2012

Alternatieven voor een socialer Delft

De SP heeft gisteravond niet voor de begroting van de gemeente gestemd. “De SP maakt andere keuzes.” zegt raadslid Lieke van Rossum. “Er wordt al jaren geïnvesteerd in grote onzekere projecten, en de rekening van de bezuinigingen wordt nu bij de inwoners gelegd door geld weg te halen bij bijvoorbeeld het welzijnswerk, armoedebestrijding, thuiszorg, cultuur en openbaar vervoer. Het is een misvatting dat het nu noodzakelijk is om sociale voorzieningen af te breken, maar we moeten wel de juiste beslissingen maken. Een sociale uitweg uit de crisis is mogelijk.”

Lees verder
22 oktober 2012

Kom meepraten over AOW en pensioen

Paul UlenbeltOp woensdagavond 7 november 2012 organiseert de SP Delft een discussie-avond over de AOW en de pensioenen met Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt. Het is een onderwerp waar vaak over gesproken wordt alsof het alleen ouderen aangaat, of in termen van een strijd tussen jong en oud. Maar is dat ook zo? Is het niet in ieders belang om de oudedagsvoorziening goed te regelen, juist zodat je je daar als jongere niet druk over hoeft te maken?

Bovendien is het verlagen van pensioenen (dat ondanks positieve berichten niet volledig van de baan is) "onnodig, onredelijk en onrechtvaardig," volgens Ulenbelt. "Onnodig omdat pensioenfondsen nog nooit zo rijk waren als nu. Onredelijk omdat pensioenfondsen door boekhoudkundige regels worden gedwongen zich arm te rekenen. En onrechtvaardig omdat de koopkracht van ouderen al lang zwaar onder druk staat en een verlaging van het pensioen niet kan worden gecompenseerd door bijvoorbeeld te gaan werken."

Lees verder

Pagina's

U bent hier