h

SP Delft feliciteert Indische Buurt

27 november 2012

SP Delft feliciteert Indische Buurt

Grote vreugde onder de buurtbewoners en bezoekers van het buurthuis aan de Bras. De verhuizing van de Praktijkschool van het Grotius College naar de Borneostraat, waarin het buurthuis zou worden geherhuisvest, is van de baan. De Indische Buurt behoudt hierdoor een volwaardig buurthuis.

Tijdens de commissievergadering van 9 oktober jl. is door diverse bewoners uit de Indische Buurt ingesproken en duidelijk gemaakt niets te voelen voor de plannen van het college. Het (tijdelijk) sluiten van het buurthuis was voor de SP fractie Delft het signaal om met het gevormde Actiecomité Brasserskade op te trekken. Raadslid Wim Hamelink voerde in zijn betoog tijdens genoemde commissie aan dat de leefbaarheid in de buurt nog verder zou worden aangetast indien de plannen zouden worden uitgevoerd. Wim Hamelink: “ondanks nadrukkelijke toezegging van wethouder de Prez dat het buurthuis open zou blijven is de buurt in protest gebleven over behoud buurthuis in huidige vorm uitvoering en beleving”. De bezoekers van het buurthuis willen naar hun eigen buurthuis en niet te gast zijn op deze school of op locaties elders in de stad.

De door de school aangegeven twijfel aangaande “toplocatie” praktijkschool en het feit dat tijdens de gesprekken tussen wethouder en buurt de twijfels van de buurt niet weg konden worden genomen heeft geleid tot een herzien standpunt van het college. Om de ervaren overlast in het algemeen in de buurt tegen te gaan wordt gedacht te komen tot een beheerplatform. Over het gebruik van het buurthuis worden nadere afspraken tussen buurt, BWD (Breed Welzijn Delft) en gemeente gemaakt. De SP blijft met de buurt vinger aan de pols houden over dit “eigenlijk” gebruik van het buurthuis als de “huiskamer” van de buurt. De SP wenst bezoekers en vrijwilligers van het buurthuis alvast een fijne decembermaand met tal van activiteiten voor iedereen rondom de feestdagen!

U bent hier