h

Alternatieven voor een socialer Delft

9 november 2012

Alternatieven voor een socialer Delft

De SP heeft gisteravond niet voor de begroting van de gemeente gestemd. “De SP maakt andere keuzes.” zegt raadslid Lieke van Rossum. “Er wordt al jaren geïnvesteerd in grote onzekere projecten, en de rekening van de bezuinigingen wordt nu bij de inwoners gelegd door geld weg te halen bij bijvoorbeeld het welzijnswerk, armoedebestrijding, thuiszorg, cultuur en openbaar vervoer. Het is een misvatting dat het nu noodzakelijk is om sociale voorzieningen af te breken, maar we moeten wel de juiste beslissingen maken. Een sociale uitweg uit de crisis is mogelijk.”

SP-raadsleden Lieke van Rossum en Wim Hamelink dienden de meeste alternatieven in van alle partijen. Zo werd – in sommige gevallen samen met anderen - voorgesteld om meer woningen voor jongeren te bouwen, de bezuinigingen op de thuiszorg terug te draaien, te investeren in schuldhulpverlening, geen geld weg te halen bij sportaccommodaties, meer aandacht te besteden aan duurzame energie en energiebesparing, én meer inspraak te organiseren voor inwoners, bijvoorbeeld bij grote ruimtelijke projecten. De voorstellen over sport, jongerenhuisvesting en isolatie van woningen werden aangenomen.

U bent hier