h

SP doet voorstellen voor een klimaatneutrale stad

9 december 2012

SP doet voorstellen voor een klimaatneutrale stad

De klimaatverandering leidt overal ter wereld tot natuurrampen, extremere weersomstandigheden en problemen voor dieren en planten. Zonder dat de CO2-uitstoot beperkt wordt, zal dit alleen maar erger worden. De SP is het daarom eens met het plan van de gemeente Delft om ‘klimaatneutraal’ te zijn in 2050.

Maar de afgelopen jaren zijn veel projecten niet door gegaan, waardoor het moeilijker wordt om deze doelstellingen te halen. De SP deed daarom onlangs tijdens een raadscommissie voorstellen om veel meer dan nu in te zetten op isolatie van woningen en gebouwen, op het gebruiken van wind- en zonne-energie en op warmte-koude-opslag in de bodem.

Helaas kregen de voorstellen geen bijval van anderen. Een gemiste kans, want voor een klimaatneutrale stad is meer nodig dan alleen mooie plannen!

U bent hier