h

Nieuws uit 2011

23 september 2011

Gemeente heeft bouw Stadskantoor al vastgelegd

Vlak voor de zomer werd bekend dat het college aanpassingen wil doen op het geplande Stadskantoor, omdat het plan te duur is in bezuinigingstijd. De SP wilde liever dat het kantoor – dat 85 miljoen gaat kosten - helemaal niet gebouwd zou worden, maar het college beweerde dat juist níet bouwen zou leiden tot hoge schadeclaims. Op aandringringen van de SP werd daarom onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten.

Lees verder
14 september 2011

Buuthuis Voorhof sluit aan bij protesten sluiting buurthuizen

Dinsdagavond zijn gebruikers van het buurthuis Voorhof bijeengekomen om te praten over de voorgenomen sluiting van 8 buurthuizen in Delft. Ze zijn het helemaal niet eens met de gemeente die 1,2 miljoen op de buurthuizen wil bezuinigen terwijl er meer geld wordt uitgegeven aan Delft kennisstad en andere subsidies voor bedrijven. Eerder besloten andere buurthuizen ook al om in verzet te komen tegen de sluiting. Voorhof is een dichtbewoond gebied en heeft een drukbezocht buurthuis. De gemeente wil dat de bewoners voortaan naar het buurthuis in Buitenhof gaan. De gebruikers zien zich daar niet naartoe lopen, zeker 's avonds niet. Met groepen kinderen gaat dat al helemaal niet.
Overleg in buurthuis Voorhof over protest tegen sluiting

Lees verder
12 september 2011

Handschoenen op Bastiaansplein

Afgelopen zaterdag stond de SP op het Bastiaansplein om handtekeningen in te zamelen voor de sociale werkplaatsen. Om in stijl te blijven werden de handtekeningen op werkhandschoenen gezet, die aan elkaar gemaakt worden om een ketting van solidariteit te maken,
Tekenen voor Ketting van Solidariteit op Bastiaansplein

Lees verder
7 september 2011

Commissie bespreekt nieuwe WMO verordening

In de commissie Samenleving en Volkshuisvesting is de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verordening besproken. De SP Delft heeft zich al sinds de invoering van deze wet ingezet om dit op een sociaal mogelijke manier te doen. We hebben daarom al sinds de invoering kritiek geleverd en voorstellen gedaan ter verbetering.

Lees verder
6 september 2011

Kaalslag buurthuizen

Afgelopen week werd bekend dat het college 8 van de 24 buurthuizen in Delft wil sluiten. Een derde van de wijkaccommodaties dus. De SP is hier kwaad om. “Al vanaf de verkiezingen zegt het college te willen bezuinigen op het buurtwerk” zegt SP-raadslid Lieke van Rossum. “Keer op keer vroeg de SP wat de bezuinigingsplannen inhielden, maar dat was allemaal nog niet bekend. Nu wil het college in één keer een enorme kaalslag plegen, zonder enige vorm van overleg. Een schandalige bezuiniging, die wat de SP betreft niet door mag gaan”

De SP voerde eerder actie voor de buurthuizen, hier bij de Wending

Lees verder
2 september 2011

SP Delft start met actie "Een ketting van solidariteit"

Net als veel SP afdelingen in het hele land, start ook de afdeling Delft de actie: "Een ketting van solidariteit". Met deze actie willen we het kabinet laten zien dat heel veel mensen solidair zijn met de mensen die werken bij de Sociale Werkplaatsen in ons land.

Lees verder

Pagina's

U bent hier