h

Nieuws uit 2010

2 maart 2010

Onze nummer 12 over: Ondernemen in Delft

Joost van der Sluis (ondernemer) “Er zijn in Delft veel kleine en startende bedrijven. Die verdienen, zeker in deze tijd van crisis, alle ondersteuning. Maar voor bedrijven en ondernemers die buiten de definitie van ‘kennisstad’ vallen is niet altijd aandacht. De SP vindt dat de gemeente ook bedrijfsverzamelgebouwen moet ondersteunen voor ondernemers buiten de creatieve sector en kennisindustrie. Want elke ondernemer telt.”

Lees verder
1 maart 2010

Onze nummer 2 over: Veiligheid

Jon van Pagée

Jon van Pagée (begint dit jaar met de politie-opleiding): “Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het om veiligheid en de openbare orde gaat. Dat betekent dat er geen camera’s moeten komen, die alleen maar onraad weergeven als het al zover is, maar meer agenten op straat en in de buurt. Ook als er géén problemen zijn. Wat de SP betreft, komt in elke wijk een politiepost waar mensen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de wijkagent. Want veiligheid is mensenwerk.”

Lees verder
28 februari 2010

Onze nummer 13 over: De RegioTaxi

Dini bij een actiebijeenkomst over de Regiotaxi

Dini Meuldijk (activiteitenbegeleidster voor mensen met een verstandelijke beperking): “Veel van mijn cliënten maken gebruik van de RegioTaxi. Deze vorm van openbaar vervoer functioneerde de afgelopen jaren enorm slecht: taxi’s kwamen te laat, of helemaal niet. Dat heeft voor veel ouderen en gehandicapten als gevolg gehad dat ze met hun wekelijkse activiteiten en clubs moesten stoppen. De SP heeft zich samen met deze mensen heel hard ingezet voor verbetering. Gelukkig wordt er dankzij onze acties nu meer op de kwaliteit gelet.”

Lees verder
26 februari 2010

Onze nummer 9 over: Studenten-huisvesting

Lieke Smits

Lieke Smits (student Industrieel Ontwerpen): “Afgelopen maand kreeg ik een brief van Duwo: ik moet een ‘campuscontract’ nemen, waarin staat dat ik mijn studentenhuis moet verlaten zodra ik afgestudeerd ben. Waar zijn mijn rechten als huurder gebleven? Er moeten in Delft veel meer studentenhuizen en betaalbare huurwoningen gebouwd worden, in ieder geval 30% van de nieuwbouw. Dan hebben mensen met een laag inkomen en starters zoals ik tenminste de mogelijkheid om in Delft te blijven wonen.”

Lees verder
23 februari 2010

SP tour raast door Delft

Ook de politie kreeg een krant mee

Maandagmiddag kleurde Delft rood met de komst van de SP-tour. Een bus vol kamerleden reed om half twee het Bastiaansplein op, vergezeld van de SoeP-express. Niet alleen konden mensen daar met een warme beker tomatensoep in gesprek met de aanwezige SP-kamerleden en lokale kandidaten, ook werden door heel de stad heen werkbezoeken afgelegd.

Lees verder
20 februari 2010

Agnes Kant komt met SP tour naar Delft!

SP on Tour

Deze maandag, 22 februari, bezoekt Agnes Kant, samen met een groot aantal SP-Kamerleden, Delft. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn we met de SP touringcar te vinden op het Bastiaansplein. Iedereen is daar welkom om Agnes alles te vragen wat je altijd al van haar wilde weten. Om 15.30 uur houdt Agnes een toespraak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier