Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Delft

Voor jezelf, Voor elkaar

Delft is een prachtige historische stad. Maar de laatste jaren kan niet iedereen meer hier terecht. Ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare woningen wil de gemeente vooral dure huizen bouwen en huurwoningen verkopen, of slopen zoals in het Heilige Land.

Delft is geen merk of bedrijf, maar een stad om in te wonen, te werken en te leven.

Wij willen daarom als enige partij:

  • dat er 3000 huurwoningen bij worden gebouwd de komende 4 jaar.
  • dat sociale huurwoningen die onderhoud nodig hebben gerenoveerd in plaats van gesloopt worden.

Zodat niemand hier de stad uit wordt gejaagd omdat hij geen woonruimte meer kan vinden.

Lijsttrekker: Lieke van Rossum

Woont met haar vriend en dochters in het Westerkwartier en heeft zich met veel acties ingezet voor de stad. “Ik wil zorgen dat mensen gehoord worden en zo de stad beter maken. De gemeente heeft een ieder-voor-zich instelling gekregen en voelt zicht niet verantwoordelijk voor haar inwoners. De afgelopen jaren werden buurthuizen, speelplekken, een bibliotheek en sportvoorzieningen weg bezuinigd.  De SP vindt dat Delft juist een stad is waar je samenleeft, in elke buurt. Van Tanthof tot Vrijenban. Waar je je buurman gedag zegt en waar je kinderen veilig buiten kunnen spelen. De  gemeente heeft in de eerste plaats een maatschappelijke functie, en moet juist zorgen dat buurtvoorzieningen op peil blijven."

Lees het interview met Lieke

1. Lieke van Rossum

Meer informatie

2. Wim Hamelink

Meer informatie

3. Boris Duijff

Meer informatie

4. Marjon Kok

Meer informatie

5. Joost van der Sluis

Meer informatie

6. Salwan al Jaberi

7. Henk Langen

8. Nick Spook

9. Mila Sorel

10. Gerda Hoogendam

11. Wim van de Poll

12. Jacklyn Koot

13. Johan Herrenberg

14. Jan van Vuuren

15. Marco Wubben

16. Max van Dalen

17. Sasja de Vries

18. Diana Roos

19. Victor Zwijnenburg

20. Armando Jubitana

21. Marc Eradus

22. Gonnie van Noort

23. Huseyin Yildiz

24. Maurits Bongers

25. Tristan Hamelink

26. Ilone Schreuder

27. Robert Baart

28. Benjamin Broersma

29. Tom Zonneveld

30. Henriëtte Schoenmaker

3000 betaalbare huurwoningen erbij

Er komen 3000 betaalbare huurwoningen bij. De helft sociale huur en de andere helft tot maximaal 900 euro huur per maand, zodat mensen de kans krijgen om in Delft te blijven en komen wonen.

Investeringsfonds voor voorzieningen

Er komt een ‘investeringsfonds voorzieningen’ met 2 miljoen euro voor de buurthuizen, speelplekken, openbaar groen, zwembaden (het schoolzwemmen komt terug) en de kinderboerderijen.

Armoede uit Delft

Het SP-plan ‘Armoede uit Delft’ wordt uitgevoerd, met onder andere meer ondersteuning voor mensen met lage inkomens en hulporganisaties, een gemeentelijke vluchtelingencoördinator en vrijwillig inhouden van de vaste lasten bij uitkeringen.

Ondersteuning cultuur- en sportverenigingen

De gemeente gaat meer doen om de cultuur- en sportverenigingen te steunen, evenementen worden ondersteund en er komt een nieuw poppodium.

Gemeente gaat zorgtaken zelf uitvoeren

De gemeente gaat zoveel mogelijk zorgtaken zelf uitvoeren. Op die manier blijft er goede controle over de zorg voor inwoners. Daarnaast kan het daardoor vaak ook goedkoper, terwijl de werknemers in de zorg een vaste baan en goed salaris krijgen. Het gaat in ieder geval om de RegioTaxi en de thuiszorg.

Verkiezingsprogramma SP Delft

Het verkiezingsprogramma is in zijn geheel te lezen op deze site. Gebruik de inhoudsopgave links om de verschillende hoofdstukken te lezen.

Het hele verkiezingsprogramma is ook te downloaden door hier te klikken.

Inleiding

Foto Lieke van Rossum
"Delft is geen merk, maar een stad om in te wonen"

Lieke van Rossum - lijsttrekker SP Delft

Inleiding

“Niet meer van deze tijd”. Dat is het argument waarmee woningcorporatie Woonbron haar sloopplannen voor een aantal huurwoningen in het Heilige Land onderbouwde. Is het dan niet meer van deze tijd om voor een lage huurprijs een eengezinswoning met tuin te hebben? Is het niet meer van deze tijd om een huis te huren in plaats van te kopen? Of zijn het de bewoners zelf, die niet meer van deze tijd zijn, moeten zij het veld moeten ruimen voor anderen?

Niet meer van deze tijd. Het is een vaak gemaakte opmerking door bestuurders en politici, ook in Delft. Een buurthuis in elke buurt: Niet meer van deze tijd. Een basisbeurs voor jonge mensen die een studie gaan volgen: Niet meer van deze tijd. Een vast contact op je werk? Niet meer van deze tijd.
Als dat allemaal niet meer van deze tijd is, dan is het volgens de SP tijd voor andere tijden!

VOORUITGANG WILLEN WE ALLEMAAL
De vraag is hoe je het bereikt. Veel politieke partijen zijn dol op het beperken van overheidsinmenging. Een alsmaar kleinere overheid en het afbrokkelen van sociale zekerheid - wordt vreemd genoeg vandaag de dag gezien als vooruitgang. En het behoud, de verbetering en uitbreiding van sociale voorzieningen als stilstand. Maar niets is minder waar.

Vooruitgang is juist voortbouwen op sociale voorzieningen. Buurtvoorzieningen, uitkeringen en gratis toegankelijke gezondheidszorg. Dat zijn geen vormen van liefdadigheid maar bevochten verworvenheden van hardwerkende mensen. Vooruitgang is georganiseerde solidariteit die er voor zorgt dat mensen zelf profiteren van de winsten die zij met hun eigen handen en hoofd geproduceerd hebben.

Vooruitgang is ook zeggenschap. Inbreng in je eigen leefomgeving. Dat kan en moet in Delft veel beter. De afgelopen jaren zagen we in Delft veel te veel voorbeelden van gebrek aan zeggenschap voor mensen. Van een speelplek waarin de gemeente zonder overleg met omwonenden een container wil plaatsen, tot plannen voor sloop van huizen tegen de wil van de bewoners, tot de bouw van een te grote supermarkt die niemand in de buurt wil hebben.

De SP voert dagelijks die strijd voor vooruitgang samen met mensen. Veel onderdelen uit dit programma komen dan ook voort uit ons werk mét de mensen in Delft. Uit gesprekken, samenwerken en acties. We gaan er dan ook alles aan doen om deze punten werkelijkheid te maken en de stad daarvan op de hoogte te houden.|
De afgelopen tijd hadden we vaak succes, maar soms ook niet. Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen, zeker niet in de politiek. Uw stem op de SP helpt dit te veranderen. De SP is er klaar voor om het bestuur van de stad over te nemen. Dat de partij dat kan heeft ze de afgelopen jaren al laten zien. Door met veel mensen in gesprek te gaan, door samen met mensen de strijd aan te gaan voor een betere buurt, en in de gemeenteraad door stevig op te treden tegen het gemeentebestuur als dat nodig was en tegelijk vele (financieel haalbare) alternatieven aan te dragen. Het is nu aan de kiezers.
De komende jaren willen we in Delft het contact met inwoners behouden en uitbreiden, en onze mooie beweging verder laten groeien. Eens met dit verhaal? Kijk op www.delft.sp.nl wat we voor elkaar krijgen en sluit je aan!

Een huis is meer dan een dak

"De witte huizen waarin wij wonen zijn 100 jaar oud. Mooie historische en betaalbare huurwoningen, met een tuin. Waar vind je dat nog in Delft? We zijn dan ook verbaasd dat verhuurder Woonbron plannen heeft om onze huizen te slopen met als argument 'niet meer van deze tijd'. Wat een onzin. De binnenstad van Delft is minstens even oud en niemand haalt het in zijn hoofd die te slopen!

De SP heeft ervoor gezorgd dat we als huurders samen een vuist zijn gaan maken. Al maanden zijn we nu bezig met allerlei acties: handtekeningen aangeboden aan Woonbron, de buurt opgeknapt, de directeur gesproken en de gemeenteraad op bezoek gehad bij ons thuis. Dat begint zijn vruchten af te werpen! Ons verhaal wordt steeds bekender en we zijn met de Woonbond aan de slag om te kijken of renovatie mogelijk is. Samen met de SP gaan we dit voor elkaar krijgen!"

Mirjam van der Eijk - bewoner Doctor Schaepmanstraat

Een huis is meer dan een dak

Je huis is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het is de plek waar je thuis bent, waar je kunt ontspannen, waar je kinderen opgroeien of waar je kat je elke dag begroet. De gemeente moet niet lichtzinnig omgaan met huizen, of het nu om koop- of huurwoningen gaat. Delft moet niet hardnekkig proberen rijke mensen aan te trekken met duurdere huizen, maar zorgen dat de woningen er zijn waar behoefte aan is. Dat betekent méér betaalbare huur- en koopwoningen en geen sloop van historische huurwoningen zonder dat het echt nodig is.

De sociale volkshuisvesting is ooit opgezet om mensen een betaalbaar huis te bieden en collectieve zeggenschap over wat er met die huizen moest gebeuren. Maar tegenwoordig zijn de woningbouwcorporaties eerder een soort commerciële bedrijven die vooral naar de inkomsten en uitgaven kijken. De gemeente Delft moet niet meer de andere kant uitkijken, maar moet opkomen voor haar huurders en zich bemoeien met het beleid van de corporaties.

Iedere jongere – starters, jongvolwassene, student of tiener - die woonruimte heeft gezocht weet dat er in Delft een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen is. Mensen staan jarenlang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en betaalbare huurhuizen in de vrije sector zijn al helemaal niet te vinden. Iedere jongere verdient hier een plek en dat begint met goede huisvesting.

1    De gemeente gaat er voor zorgen dat er de komende vier jaar 3.000 huurwoningen in Delft bij gebouwd worden. Daarvan is 50% een sociale huurwoning (huur tot € 710) en 50% een betaalbare huurwoning met een hogere huurprijs (huur tot € 900). Zo zorgen we er voor dat jongeren, starters, mensen met een laag inkomen of alleenstaanden ook met plezier in Delft kunnen wonen. |
2    De woningbouwplannen van de gemeente (beschreven in de Woonvisie) gaan uit van het aantrekken van mensen met hogere inkomens. Dit leidt er toe dat mensen in Delft vaak geen betaalbaar huis kunnen vinden en dus de stad uit moeten. Dat is onacceptabel. De Woonvisie van de gemeente moet van tafel en er moet een sociaal woonplan voor in de plaats komen dat gebaseerd is op de toekomstige behoefte aan woningen en niet aan de ‘wenselijke’ bevolkingssamenstelling.
3    Huizen moeten in goede staat verkeren voor een goede gezondheid van de bewoners. In Delft zijn veel huizen met vochtproblematiek en soms schimmel. De gemeente maakt samen met de woningbouwcorporaties een plan deze problematiek in kaart te brengen en te bestrijden. In koophuizen komen vochtproblemen net zo goed voor. De gemeente gaat ook huiseigenaren actief inlichten over bestrijding van vochtproblemen.
4    Jongeren die in Delft gaan studeren moeten een kamer kunnen vinden. Maar de gemeente moet niet doorgaan met de grootschalige bouw van opgehoopte campuscontractwoningen. Studenten zijn gewoon inwoners van Delft en moeten in hun woonomgeving in contact kunnen komen allerlei andere Delftenaren. Er komt een plan om te zorgen dat er voldoende evenwicht is in soorten huurwoningen en de gemeente gaat een maximum aan het aantal nieuwe campuscontractwoningen stellen om studenten niet alleen een verblijfplaats maar ook een thuis te geven in Delft.
5    De Technische Universiteit trekt bewust veel (internationale) studenten aan en is verantwoordelijk voor de huisvesting van deze mensen. Delft gaat in overleg met de Technische Universiteit over het aantal studenten dat zij jaarlijks aanneemt. Tegelijkertijd wordt het aantal huurwoningen dat geschikt is voor jongeren in het algemeen (dus ook studenten) vergroot.
6    De gemeente stimuleert het oprichten van woningcorporaties: samenwerkingsorganisaties van huurders die zelf (huur)woningen laten bouwen, bijvoorbeeld door korting te geven op de grond. Ook andere kleinschalige projecten zoals woongroepen moeten genoeg kans krijgen.
7    De gemeente moet zich bij bouwplannen meer richten op de zorg voor woon- en leefkwaliteit, in plaats van financieel gedreven deals met ontwikkelaars en beleggers. Bouwen voor mensen moet het uitgangspunt zijn.
8    De verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties leidt tot afname van het aanbod huurwoningen, terwijl een koopwoning voor veel mensen niet bereikbaar of gewoon niet wenselijk is. Delft stopt met de verkoop van de voorraad sociale huur.
9    Wanneer huurwoningen toch gesloopt worden, krijgen huurders voor de duur van twee jaar een urgentieverklaring om een nieuwe woning te vinden. (in plaats van één jaar)
10    Bij nieuwbouw moet minimaal 30% betaalbare sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen gebouwd worden. Er komt er voor elke sociale huurwoning die gesloopt of verkocht wordt een nieuwe terug. Woningen van verschillende prijsklassen worden zoveel mogelijk gemengd gebouwd.

Een fijne en veilige buurt

"Al mijn hele leven woon ik vlakbij een speelpleintje. We hebben er met alle buurtkinderen ontzettend veel gespeeld.  In de zomer maar ook in de regen en met de sneeuw waren we buiten te vinden op het kleine pleintje wat toch echt alles was. Het pleintje is al lange tijd niet meer onderhouden, eigenlijk niet meer echt veilig en toe aan een opknapbeurt, toch blijft het voor de kinderen de fijne speelpek van de buurt. Verwaarloosd maar geliefd.

Een tijdje geleden bleek dat de gemeente zonder overleg op het speelpleintje een ondergrondse vuilcontainer wilde plaatsen. Wij als omwonenden hebben de gemeente een paar keer gevraagd om overleg over de toekomst van het speeltuintje met of zonder container, maar zonder resultaat. Gelukkig stond de SP bij ons voor de deur. Ze vroegen naar onze mening over de staat van het verwaarloosde pleintje en zorgde dat de gemeente het eindelijk actief op ging knappen. Samen maakten we een plan om de plaatsing van de container te voorkomen. En met succes! Het is spannend geweest - de graafmachine stond al klaar -  maar het neerzetten van de container werd uitgesteld. Nu hebben we eindelijk een goed overleg met de gemeente over hoe het speelpleintje gaat worden. De container wordt geïntegreerd in de omgeving door samenwerking van afdelingen, de gemeente en de omwonenden. En zo hoort het!"

Ronne - bewoner C. de Wittstraat en TU-student

Een fijne en veilige buurt

Overal klinkt het geluid dat mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn. Dat de wereld asocialer wordt en dat de gemeenschapszin verdwijnt. Dat ouderen vereenzamen en dat jongeren maar rondhangen. Het is geen toeval dat dit soort geluiden sterker geworden zijn in een tijd dat allerlei voorzieningen wegbezuinigd zijn. Het wordt weer tijd om gemeenschappen op te bouwen. Dat kan alleen als mensen elkaar tegen komen.

De afgelopen jaren is de gemeente allerlei voorzieningen centraler gaan organiseren. Oftewel, er werden een heleboel voorzieningen ‘opgehoopt’ op minder plekken: buurthuizen, bibliotheek, speeltuinen, gymzalen en noem maar op. De SP wil de buurten juist van onderop organiseren. Elke Delftse buurt moet voldoende voorzieningen hebben, goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en voldoende ruimte bieden aan kleine ondernemers.

In de grote bezuinigingsronde heeft de gemeente Delft veel buurthuizen gesloten. De buurthuizen die nog wel open bleven onder de vlag van de gemeente kregen te maken met lastige regels en een moeilijk reserveringsysteem. Hierdoor kunnen activiteiten niet spontaan plaatsvinden. Dat is volgens de SP niet hoe een buurthuis moet werken. Buurtbewoners moeten vaker zomaar binnen kunnen lopen voor een koffie of een borreltje. Maar dat niet alleen, het buurthuis moet de spil van een buurt zijn, waar de wijkagent regelmatig te vinden is en waar nieuwelingen de buurt kunnen leren kennen. Een plek waar verschillende groepen – jong en oud, arm en rijk, nieuwkomers en geboren “delfvenaren” – elkaar kunnen leren kennen en helpen.
Een fijne buurt heeft ruimte nodig. Grasveldjes met bomen eromheen, speeltuintjes met zandbakken, leuke pleintjes zonder gaten in het wegdek. Sloten en vijvers met goed onderhouden walkanten. Kinderboerderijen met educatieve programma’s en ruime openingstijden. Dat is wat de SP voor ogen heeft.

Een buurt moet veilig zijn en voelen. Het is belangrijk dat alle buurtbewoners, ongeacht hun herkomst of geloof, evenveel vertrouwen hebben in de politie. Wie minder vertrouwen heeft in de politie, is minder snel bereid om de politie te helpen of in te schakelen voor hulp.

Bewoners moeten zeggenschap hebben over de dingen die in hun buurt spelen, zoals genoeg groen, veilige oversteekplaatsen, inrichting van speeltuintjes, genoeg plek om je fiets te stallen.
Fietsendiefstal moet serieus worden aangepakt. Dit geldt voor alle buurten in Delft en niet alleen de binnenstad. Fietsen is gezond als dat maar in een veilige gezonde omgeving kan plaatsvinden. De veiligheid en het netwerk van fietspaden moet worden verbeterd.

1    Het onderscheid tussen wijkcentrum en buurthuis verdwijnt. In buurten waar er voldoende behoefte is worden op termijn een buurthuis geopend. Er komen waar mogelijk buurthuiscomités van bewoners die de activiteiten in het buurthuis samen bepalen.
2    De politie heeft het vertrouwen van alle burgers nodig om effectief de criminaliteit te kunnen bestrijden. De SP wil doelstellingen over de tevredenheid over de politie op nemen in het Integrale Veiligheidsplan (IVP).
3    Er komt een veiligheidspost in elke wijk waar mensen met de wijkagent in contact kunnen komen.
4    In een stad vol water moeten alle kinderen in Delft kunnen zwemmen. Geld mag geen obstakel zijn om zwemles te krijgen. In het ideale geval wordt het schoolzwemmen weer onderdeel van het onderwijs.
5    Zelfstandige buurthuizen krijgen extra subsidie als beloning voor het harde werk van afgelopen jaren. Zij worden weer opgenomen in de gemeentelijke ondersteuning maar behouden hun zeggenschap.
6    Er wordt een masterplan speeltuinen ontwikkeld. Speelplekken en pleintjes worden opgeknapt en aangepast naar de wens van de buurtbewoners.
7    Het openbaar groen krijgt weer de aandacht die het nodig heeft door schoonmaak, onderhoud en aanplanting. De kwaliteit van het openbaar groen wordt in alle wijken op peil gehouden. Het is mooi als bewoners hiervoor zelf zorg dragen, maar op plekken waar dit niet gebeurt mag geen verloedering optreden.
8    Discriminatie op basis van geaardheid, sekse, uiterlijk of afkomst moeten we in Delft niet tolereren. De gemeente helpt discriminatie aan te pakken via de juiste instanties.
9    Onveilige verkeerssituaties worden in kaart gebracht door een onderzoek in elke buurt. Tijdens dit onderzoek wordt met de bewoners gesproken over mogelijke oplossingen.
10    Er wordt een gedegen onderzoek opgestart naar netwerken van fietsendieven. Er moet overleg gestart worden om vernieuwende oplossingen te vinden bijvoorbeeld door samenwerking met de TU.
11    Fietsen is goed voor het milieu en gezond. Het moet fietsers in Delft makkelijker en veiliger gemaakt worden. Stoplichten worden uitgevoerd met een ‘regenprogramma’ zodat fietsers minder lang hoeven te wachten als het regent. Er moeten voldoende fietsenstallingen geplaatst worden in de stad en verbeteringen van het fietsnetwerk worden in overleg met de fietsersbond doorgevoerd.|
12    Goed openbaar vervoer in de stad is belangrijk om alle buurten bereikbaar te houden voor iedereen. Dat een buslijn geen winst maakt, is geen reden om hem op te heffen. Waar dit in het verleden gebeurt is komt de bus terug. 

Geen merk maar een stad

"Zwembad Kerkpolder was een gemeentelijk zwembad maar werd vorig jaar geprivatiseerd. Als gevolg daarvan zouden wij als medewerkers tot een derde van ons salaris moeten inleveren. Hetzelfde werk voor minder geld dus. Bizar, want onze medewerkers doen belangrijk werk en ontvangen met veel plezier allerlei verschillende mensen in het zwembad. Welke andere voorziening ken je nou waar mensen van nul tot honderd jaar oud zo goed terecht kunnen? Zwembaden hebben een belangrijke maatschappelijke functie in recreatie, veiligheid, onderwijs, integratie en sport. Medewerkers verdienen dus zekerheid en een fatsoenlijk loon.

We lieten het er niet bij zitten en kwamen samen met de vakbonden en de SP in actie. Vele gesprekken, honderden door onze bezoekers beschreven badeendjes, twee raadsvergaderingen en een zwembad op de markt verder was het zover: we kregen gelijk en hebben nu tien jaar lang salariscompensatie vanuit de gemeente. Dat is alleen gelukt met zoveel strijdbaarheid buiten het stadhuis. In actie komen loont!"

Frans Alebregse – Zwembad Kerkpolder

Geen merk maar een stad

Een gemeente moet er zijn voor haar inwoners en heeft een maatschappelijke functie. Delft is geen bedrijf en geen merk, Delft is een stad om in te wonen.

Het stadsbestuur heeft er de afgelopen jaren steeds voor gekozen om allerlei taken uit handen te geven, Delft zou een ‘regiegemeente’ moeten zijn die zoveel mogelijk aan bedrijven overlaat. Dat ging lang niet altijd goed: de uitvoerder van de Regiotaxi ging failliet, kinderboerderijen werden bijna gesloten (na een actie van de SP kwam er gelukkig toch een snelle overname), de afvalverwerking door Avalex werd steeds duurder en bij de privatisering van zwembad Kerkpolder dreigden medewerkers een flink deel van hun salaris te moeten inleveren.

Dat kan stukken beter! Door belangrijke taken in zorg en voorzieningen als gemeente zelf uit te voeren, blijven ze onder democratische controle van de inwoners van de stad. En dat is broodnodig, want de afgelopen jaren zagen we een gemeente die miljoenen uitgaf aan allerhande samenwerkingsverbanden en projecten maar keer op keer geen gehoor gaf aan wat inwoners wilden. De gemeente laat zich te veel beïnvloeden door de belangen van grote bedrijven en organisaties als de Technische Universiteit en te weinig door de mensen die in Delft wonen. Het is tijd dat de gemeente eens wat terug vraagt aan haar samenwerkingspartners en haar inwoners meer zeggenschap geeft.  

1    Delft stapt uit de gemeenschappelijke regeling Avalex en zorgt zelf dat het afval in Delft opgehaald wordt. Onderzocht wordt of een gemeentelijk bedrijf of uitbesteden goedkoper is. De afvalkosten voor Delftenaren gaan naar beneden en het PMD, groen en papier afval wordt vaker opgehaald.|
2    De gemeente gaat zoveel mogelijk zorgtaken zelf uitvoeren. Op die manier blijft er goede controle over de zorg voor inwoners. Het gaat in ieder geval om de RegioTaxi en de thuiszorg.
3    Wanneer aanbestedingen gedaan worden, mag dit niet leiden tot onderbetaalde diensten. De gemeente levert een eerlijke vergoeding en kiest in eerste instantie op kwaliteit en niet alleen op kosten.
4    Er komt een stadsonderzoek waarin de gemeente alle inwoners bevraagd op hun behoefte aan voorzieningen in de buurt. Het gaat om voorzieningen die bedoeld zijn voor recreatie (zwembad, festival), educatie (bieb) en/of sociale cohesie (kleinschalig vervoer, buurthuis, sportclub). De gemeente stelt een Investeringfonds voorzieningen in om snel tot uitvoer over te kunnen gaan.
5    De mogelijkheid tot oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf wordt onderzocht. Een woningbedrijf van en voor de huurders, zodat zij weer voldoende invloed krijgen. Op die manier kunnen topinkomens van bestuurders en zeer risicovolle projecten worden voorkomen en kan de gemeente weer voldoende toezicht houden.
6    Ondernemers moeten net als inwoners eerder en beter betrokken worden bij nieuwbouwplannen en werkzaamheden in de buurt van hun bedrijf. Zowel communicatie vanuit de gemeente en het daadwerkelijk gebruiken van ideeën en klachten moeten verbeterd worden.  
7    Waar de gemeente regelmatig de portemonnee heeft getrokken om grote bedrijven op allerlei manier te helpen, gebeurt er nu weinig tot niets om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Het MKB is minstens zo belangrijk voor de werkgelegenheid en er moet een ondersteuningsplan voor deze ondernemers komen.
8    De gemeente probeert het ‘stapelen’ van opdrachten in aanbestedingen te voorkomen, zodat ook kleinere ondernemingen in aanmerking komen voor deze opdrachten. De gemeente betaald eerlijke tarieven bij aanbestedingen (kwaliteit boven prijs) en huurt geen bedrijven in die werken met flexcontracten en/of werknemers na drie contracten voor bepaalde tijd afdanken.
9    Veel omliggende gemeenten hebben in 2017 hun aandelen in Energiebedrijf Eneco verkocht. Delft koos gelukkig voor het behouden ervan. De aandelen Eneco van Delft mogen ook in de toekomst niet verkocht worden. Zo houden we zeggenschap over onze energievoorziening.
10    De uitgaven aan externe medewerkers binnen de gemeentelijke organisaties mogen niet meer zijn dan tien procent van de personeelskosten van de gemeente Delft.
11    De gemeente gaat niet meer uit van een passief/faciliterend grondbeleid waarbij gemeentegrond zoveel mogelijk verkocht wordt. Er komt een duidelijke visie op het grondbeleid waarbij Delft een uitspraak doet over welke grond op welke plek behouden blijft.
12    De SP staat voor een degelijk financieel beleid en een sluitende begroting. Er wordt alleen nog geld geleend wanneer dit direct nodig is voor de inwoners van Delft. De gemeente gaat de Regeling Risicovolle Projecten serieus inzetten om financiele risico’s in het vervolg te voorkomen. We starten geen prestigeprojecten zoals het Stadskantoor meer.

Inkomen en werk

Inkomen en werk

Ondanks dat de crisis volgens velen voorbij is, hebben veel mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. In Delft maken meer dan duizend mensen, waaronder honderden kinderen, wekelijks gebruik van de voedselbank en honderden gezinnen kunnen niet zonder kledingbank ‘De Buurvrouw’. De zorgkosten en de belasting op de boodschappen gaan in 2018 omhoog en de huren stijgen de pan uit. Hierdoor zullen meer mensen in financiële problemen komen. Sinds het afschaffen van onderzoek naar armoede in Delft, is het onbekend wie deze mensen zijn. Hierdoor is het niet bekend of hulpverlening wel de juiste mensen bereikt. Door gedegen onderzoek én meer bijzondere bijstand wil de SP mensen die financieel in de knoop zit helpen door de juiste middelen bij de juiste mensen te brengen.

Daarnaast is het zaak om mensen zonder werk weer uitzicht op een baan te geven. Werk is het beste middel tegen armoede wordt veel gezegd. Dat is waar, mits mensen zekerheid van werk en een fatsoenlijk salaris krijgen. Werken voor een uitkering moet dus voorkomen worden, net als strafkortingen op uitkeringen. Het betekent ook dat er voldoende betaald werk moet zijn. Vrijwilligerswerk is een groot goed. De afgelopen jaren werd echter steeds meer betaald werk opgezet in vrijwilligerswerk, waardoor het vinden van een baan moeilijker wordt.

Werkgelegenheid in Delft is nu vooral gericht op de kenniseconomie en ‘kennisintensieve’ banen. Dat zou dan werk opleveren voor laagopgeleiden volgens de gemeente. De werkelijkheid is niet zo simpel. Er wordt vergeten dat er in onze stad ook duizenden mensen zijn die niet in die twee categorieën vallen. Mensen die leerkracht in het basisonderwijs, loodgieter, kraamverzorgende of hovenier zijn. Juist voor deze mensen moet meer werk beschikbaar komen. Door als gemeente zelf meer werk te creëren in allerlei sectoren en door ondernemers met een middelgroot of klein bedrijf te ondersteunen.     

De SP wil stoppen met aanbestedingen van werk voor een zo laag mogelijk tarief. De kosten moeten in verhouding zijn met kwaliteit. Wanneer tarieven lager worden dan de kostprijs, zijn werknemers de klos. Zij werken hard voor een hongerloon. Dit geldt voor allerlei dienstverleningen zoals schoonmakers en taxichauffeurs. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door eerlijk loon voor goed werk in te kopen.

1    Er moet een structureel jaarlijks onderzoek naar armoede en lage inkomens ingesteld worden. Hierdoor kan hulpverlening op maat geboden worden.
2    Mensen met een bijstandsuitkering wordt aangeboden dat de vaste lasten (woonlasten, zorgkosten, etc) direct worden ingehouden door de gemeente. Veel mensen met een uitkering komen in de problemen omdat zij meer (moeten) uitgeven dan er binnen komt. Wanneer de vaste lasten direct ingehouden worden hoeven mensen zich geen zorgen te maken over de huur, energie en zorgverzekering rekeningen.
3    De SP wil ondersteuning van vrijwilligersorganisaties -zoals de buurvrouw en de voedselbank-  door gemeentelijke panden gratis beschikbaar te stellen en door kwijtschelding van gemeentelijk belastingen. Deze vrijwilligersorganisaties doen noodzakelijk maatschappelijk werk. Het minste wat de gemeente kan doen is deze organisaties bijstaan in hun geweldige werk door kosten zo laag mogelijk te houden.|
4    De SP wil dat kinderen weer via het schoolsysteem leren zwemmen en les krijgen in de natuur. Maar dat moet niet betekenen dat de juffen en meesters van het basisonderwijs er nog meer extra werk bij krijgen. Voor het begeleiden van kinderen naar zwemles en naar de kindertuinen willen we budget vrijmaken zodat begeleiders aangesteld kunnen worden. Om de leraren nog meer te ontlasten willen we ook zorgen dat weer conciërges in dienst kunnen worden genomen.
5    Het is belangrijk om mensen te ondersteunen om werk te vinden. Maar mensen voor straf korten op hun minimum uitkering als ze niet genoeg meewerken werkt averechts en brengt mensen regelrecht in armoede. De strafkorting op de uitkering bij het weigeren van een traject naar werk bij werkbedrijf Werkse wordt dan ook afgeschaft.
6    De gemeente onderzoekt samen met Werkse of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor ‘beschut werk’ (voorheen sociale werkvoorziening).
7    Eerlijke tarieven voor schoonmaakbedrijven zodat deze meer mensen in dienst kunnen nemen voor een lagere werkdruk en een betere kwaliteit. Nog veel beter zou zijn om schoonmakers weer in vaste dienst te nemen bij de gemeente zodat zij als gemeentepersoneel worden behandeld en betaald.
8    De vacature site van “Delft voor elkaar” moet uitgaan van betaalde banen. De vermelde vacatures voor vrijwilligerswerk kunnen vaste banen zijn voor een eerlijk salaris.
9    Bedrijventerrein Schieoevers is belangrijk voor de Delftse economie. De gemeente zorgt hier voor een goed vestigingsklimaat voor kleine en middelgrote bedrijven maar blijft wel zelf leidend in de type bedrijvigheid die hier gewenst is. Woningbouw is niet voor de hand liggend op deze locatie. 

Zorg hoeft geen winst te maken

Zorg hoeft geen winst te maken

Sinds grote delen van zorg overgeheveld zijn van rijk naar gemeente is er in Delft flink bezuinigd op zorg. Zorginstellingen en bejaardenhuizen zijn gesloten. Er is gekort op logeerhuizen en pleegzorg. Er zijn wachtlijsten bij de jeugdzorg. Verzorgers hebben geen mogelijkheid meer om op adem te komen door even van hun taken ontheven te zijn doordat kinderen uit logeren kunnen naar professionele instellingen. Er is gekort op dagbesteding voor demente ouderen waardoor mantelzorgers uitgeput raken. Er is regelmatig overlast in buurten ontstaan door mensen die nergens opgevangen kunnen worden. Patiënten die tussen wal en schip invallen.

De zorg die mensen nodig hebben bestaat uit allerlei facetten. Naast de medische verzorging van het lichaam, zijn ook psychologische klachten en eenzaamheid zijn serieuze onderwerpen, niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren. Binnen Delft bestaat het “Delft voor Elkaar”, een samenwerkingsverband van organisaties gericht op zorg, sport en welzijn. Het idee van één aanspreekpunt is goed, maar het probleem is dat uit bezuiniging oogpunt hier wel heel veel bij elkaar komt: van sportvoorziening tot Instituut Sociaal Raadslieden (ISR).

De SP wil dat iedereen de juiste zorg krijgt op het juiste moment, zowel patiënt als verzorger. Daarnaast moeten wachtlijsten verdwijnen.

1    SP maakt zich sterk voor een onafhankelijk Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) en juiste buurtwerkers die specifiek voor de buurt actief zijn en niet verantwoordelijk worden gemaakt voor alle aanverwante zaken
2    Met het verdwijnen van verzorgingshuizen voor ouderen wordt een groot probleem gemaakt voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen. De gemeente moet met een visie komen op ouderen, zorg en wonen. Het heropenen van leegstaande verzorgingstehuizen en geschikt gemaakt voor verschillende groepen mensen (ouderen en jongeren) door elkaar heen is daarvan onderdeel.
3    Er gaat extra geld naar de thuiszorg zodat hier meer mensen aangenomen kunnen worden. Dit verlaagt de werkdruk en verhoogt de kwaliteit. Hierdoor wordt het mogelijk niet alleen lichamelijke medische verzorging te verlenen maar kan er ook gekeken worden naar eventuele onderliggende psychologische klachten. SP gaat de haalbaarheid voor een gemeentelijke thuiszorginstelling onderzoeken.
4    De informatievoorziening voor het aanvragen van hulp zal worden verbeterd. Het aanvragen van vergoedingen of andere hulp blijft vaak ingewikkeld om de weg naar de juiste zorg te vinden.
5    De bezuinigingen op de dagbesteding worden teruggedraaid. Mantelzorgers worden zo tijdelijk van hun verantwoordelijkheid ontheven en kunnen dan weer orde op zaken stellen in het huishouden.
6    De gemeente gaat een plan opstellen op wachtlijsten in de jeugdzorg te voorkomen.
7    Meer logeerhuizen worden geïnstalleerd voor kinderen die (tijdelijk) meer zorg nodig hebben dan de ouders kunnen leveren
8    Er komt meer prioriteit in het beleid voor passende zorg bij dementie, zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer.

Milieu

Milieu

Ons milieu is van levensbelang. Delft ligt in een druk bevolkt gebied en de natuur- en lucht-kwaliteit staan daardoor steeds meer onder druk. Om gezond en prettig te kunnen leven zijn bescherming van stadsgroen, natuurgebieden en landschappen erg belangrijk. Het beschermen van natuurgebieden is echter niet meer genoeg. De samenleving moet op allerlei manieren duurzamer worden om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren. Omgaan met grondstoffen, CO2-uitstoot, energie-, water- en voedsel voorziening zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Om van Delft echt een toekomstbestendige stad te maken, moet de gemeente veel harder aan de slag. Er is bij natuur- en milieuorganisaties heel veel kennis en kunde aanwezig, maar het stadsbestuur werkt nauwelijks samen met deze organisaties. Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen jaren veel mooie ambities opgeschreven die nooit waargemaakt zijn.

1    De SP staat achter de doelstelling dat Delft in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De gemeente moet zorgen dat er voldoende maatregelen worden genomen om het terugdringen van de CO2-uitstoot uit te voeren. Hierbij moet eerst de daadwerkelijke milieu-impact berekend worden, en is zichtbaarheid of aantrekkelijkheid minder van belang.  
2    Er komt een nieuw actieplan over het inzetten van duurzame energie in Delft, waarin samenwerking wordt gezocht tussen de gemeente, universiteit, bedrijven en bewoners. Er worden duurzame energieprojecten gerealiseerd als onderdeel van het behalen van de klimaatdoelstellingen.
3    Er komt een permanent ‘groen’ platform, waarin gemeente én natuur- en milieu-bewegingen zitting hebben. Het platform houdt zich bezig met het verbeteren van het milieu en de leefomgeving in en om Delft, het onderhoud daarvan en uitbreiding van de biodiversiteit.
4    Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt aandacht besteed aan de verbindingen tussen verschillende natuurterreinen.
5    Delft maakt een aantrekkelijke fiscale regeling voor bedrijven die aantoonbaar duurzaam produceren en/of ondernemen.
6    De gemeente gaat zich actief inzetten om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren.
7    Bedrijvigheid aan het water (bijvoorbeeld langs de Schie) moet worden bevorderd. Vervoer per schip in plaats van vrachtwagen is effectief en milieuvriendelijk. Het bedrijventerrein Schieoevers wordt daarom verder gemoderniseerd.
8    Het beleid op dierenwelzijn, dat er een aantal jaren terug op initiatief van de SP kwam, wordt geactualiseerd en doorgezet.
9    Kinderen weten steeds minder vaak hoe alles groeit en bloeit. Spinazie komt uit de vriezer en aardappels komen uit een zak in de supermarkt. Respect voor natuur kun je niet leren uit een boek. Natuur moet je doen. De kindertuinen moeten weer betaalde krachten in dienst krijgen zodat er meer kinderen gebruik kunnen maken van de kindertuinen. Tuinieren moet weer een onderdeel worden van het basisonderwijs. Basisscholen in Delft moeten extra budget krijgen om begeleiders aan te stellen zodat leraren niet extra belast worden.

 

Delft voor jong en oud

Delft voor jong en oud

Interesses van mensen hebben vaak met hun leeftijd te maken. Als je jong bent vind je waarschijnlijk hele andere dingen leuk dan als je senior bent. Om de stad voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden moet er dus voor ieder wat wils zijn. Vaak is er genoeg te doen in Delft, althans als je voldoende budget hebt en als je in de juiste leeftijdscategorie valt. Voor senioren zijn er musea, theaters en bioscopen maar dit kost allemaal veel geld. Veel ouderen moeten rondkomen van alleen een AOW en hebben geen geld om uit te gaan.

Jongeren willen van het leven genieten en dingen ondernemen en ook dat moet kunnen in onze stad. Velen willen dan ook uitgaan in onze prachtige binnenstad, maar de plekken om te feesten zijn langzaam uit de stad verdwenen. Gelukkig zijn er ondernemers (bijvoorbeeld in de Kromstraat) die aan de behoefte om uit te kunnen gaan in Delft proberen te voldoen en dat willen we van harte ondersteunen. Doordat er weinig gelegenheid is verzamelen mensen zich allemaal op diezelfde plek en dan wordt het dus erg druk. Door deze grote drukte is het ook niet vreemd dat er af en toe iets mis gaat. Er is gewoon te weinig uitgaansgelegenheid in de stad.

Niet iedere Delftse jongere zit natuurlijk dagelijks in de kroeg, veel jongeren en studenten zijn (ook) actief en ondernemend op hele andere manieren. Veelal zijn ze samen bezig in bijvoorbeeld sportverenigingen en gezelligheidsverenigingen. Deze hebben het de laatste jaren niet makkelijk gehad in Delft. De sportverenigingen vangen weinig steun van de gemeente en gezelligheidsverenigingen worden gezien als overlast in plaats van aanwinst.

De groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar lijkt te zijn vergeten. Binnen Delft lijkt er niks te doen voor deze groep behalve wat rondhangen. Ze zijn te oud voor een speeltuintje en te jong om ‘s avond op stap te gaan.

1    De Delftpas wordt weer tegen een gereduceerd tarief beschikbaar voor iedereen boven de 65 jaar. Student zijn mag geen reden zijn om geen Delftpas te krijgen.
2    De SP wil samenwerken met ondernemers om het uitgaansleven in Delft te laten groeien en bloeien zowel in de binnenstad als daarbuiten. We willen met hen samenwerken om eventuele problemen op te lossen.
3    Kunst en cultuur zijn belangrijk voor jong en oud. Delft blijft ver achter in vergelijking met steden van dezelfde omvang als je kijkt naar de hoeveelheid culturele broedplaatsen. Ook heeft Delft relatief weinig ateliers. De SP draagt kunstenaars een warm hart toe en wil dat de gemeente ondersteuning biedt waar mogelijk.
4    De SP wil samen met jongeren in verschillende leeftijdscategorieën onderzoeken waar behoefte aan is en waar jongeren welke voorzieningen wensen. Uiteraard moet de uitvoering zorgvuldig gebeuren en wordt er rekening gehouden met omwonenden.
5    De SP wil sport en cultuur- verenigingen steunen. Deze zijn belangrijk voor de mensen in onze stad en we willen ze dan ook bijstaan en oplossingen zoeken voor de problemen die er spelen. Dat doen we niet van bovenaf maar samen met de verenigingen en alle andere betrokkenen.|
6    De SP is er voorstander van dat de gemeente in één museum investeert en hier een trekpleister van maakt voor toeristen maar vooral ook voor mensen uit de stad, voor  studie en educatie. Het Prinsenhof ligt voor de hand om verder uit te breiden. Investeringen moeten echter pas gedaan worden nadat er een duidelijk plan is. Het museum wordt gratis voor alle inwoners van Delft.

Doe mee

Wil je meehelpen? Geef je op als ambassadeur!

Onze ambassadeurs krijgen extra informatie over de SP, folders en kranten om uit te delen. Daarnaast houden we je op de hoogte van de campagne.

Je kan ons ook op andere maniere helpen. Vul je contactgegevens in, dan nemen we contact op!


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website