h

Wil D66 van Theater de Veste af?

13 juni 2024

Wil D66 van Theater de Veste af?

Foto: theaterdeveste.nl / theaterdeveste.nl

De toekomst van Theater de Veste stond op de agenda van de raadsvergadering maar werd plotseling van de agenda gehaald. Wat gebeurde er op de achtergrond? Wilde D66 de plannen tegenhouden?

Op dit moment is er geen budget voor nieuwbouw terwijl het in stand houden van het huidige theater steeds duurder wordt. Daarom was het voorstel om er vier jaar de tijd te nemen om budget vrij te spelen. Vier jaar is voor het theater te overbruggen en over dan liggen de grote investeringen in nieuwe wijken, tramlijn, de Prinsenhof en de extra fietsbrug achter ons.

Na de eerste bespreking in de commissievergadering was er nog niets aan de hand. Maar daarna ging Heera Dijk van D66 twijfelen. Ze wilde extra eisen stellen aan De Veste: het theater moest zelf externe financiers zoeken en er moest een deadline komen in de zomer van 2025. Als er dan geen budget was gevonden, zou de nieuwbouw van tafel moeten.

Dat leidde tot veel discussies, D66 zwakte haar eisen af, maar het beloofde een spannende vergadering te worden. SP-raadslid Joost van der Sluis:"D66 stond op het punt door de mand te vallen. Ze beweren een partij te zijn voor Kunst en Cultuur maar kiezen ervoor om onnodig veel geld uit te geven aan een overbodige fietsbrug, groene muren en daken en de Gasthuisplaats. Om daarna tot de ontdekking te komen dat er geen geld meer is voor Theater de Veste. Het voorstel van de wethouder om meer tijd te nemen voor extra budget is dan de beste oplossing. De voorstellen van D66 zijn in feite een doodskus. Een beslissing in 2025 lijkt fijn, maar D66 weet dat de enige beslissing die we in 2025 kunnen nemen is om Theater de Veste te sluiten."

Omdat er na de eerdere bespreking zoveel nieuwe informatie beschikbaar is gekomen heeft de gemeenteraad de vergadering uit te stellen. Zodat er meer tijd beschikbaar is om alles uit te werken en om verder te overleggen.

U bent hier