h

Op aandringen van SP gaat Delft collectief woningen isoleren

2 juni 2023

Op aandringen van SP gaat Delft collectief woningen isoleren

Foto: Tjeerd Meinsma / Joost van der Sluis tijdens de verkiezingscampagne in 2023

De gemeente Delft gaat woningeigenaren helpen hun woningen te isoleren.
De SP, Volt en Onafhankelijk Delft hadden daar in November om gevraagd.
In de buitenwijken met de oudste en slechts geïsoleerde woningen gaan
ambtenaren aan de slag, onder de naam 'energieambassadeurs'. Zij gaan
onder andere voor die wijken plannen maken om collectief woningen te
isoleren.

Volgens Joost van der Sluis van de SP is het goed dat de gemeente niet
alleen wat subsidies aanbied en dan gaat zitten wachten: "De gemeente
gaat zelf actief plannen gaat maken om woningen te isoleren. Het
klimaatprobleem is een probleem van ons allemaal. Het is dan niet meer
dan logisch dat we dat probleem ook samen oplossen. Niet iedereen kan
er zelf zijn woning isoleren, laat staan het zelf betalen. Dan is het
goed dat de gemeente het initiatief neemt om inwoners samen hun
woningen te laten isoleren."

De woningen van mensen die moeite hebben om hun energierekening te
betalen komen het eerst aan bod. Uiteindelijk moet iets minder dan de
helft van de woningen in Delft extra geïsoleerd worden. Dat is een
project van jaren.

Reactie toevoegen

U bent hier