h

SP luistert naar bewoners Tanthof

16 februari 2019

SP luistert naar bewoners Tanthof

Foto: google maps

Bewoners van het Tanthof en de SP willen geen megaschool in het groen rond het Abtswoudsepark. Dat werd heel duidelijk tijdens het politiek café op 13 februari 2019, georganiseerd door Buurtvereniging Heel Tanthof Delft.

Het vertrouwen van de bezoekers van het politiek café in de gemeente is niet groot. Men is bang dat ze voor een voldongen feit staan, ook al wordt er door het college aangegeven dat er nog niks vast staat. Het gevoel dat nu ontstaat is dat de wijk een bepaalde kant opgeduwd wordt en dat dit straks misschien niet meer is tegen te houden.

De schoolbesturen gaan over hoe de scholen ingedeeld zijn, de gemeente gaat over de gebouwen. Beiden hebben een afspraak gemaakt in 2013 dat de 6 scholen in het Tanthof samengevoegd worden tot 3. En samen hebben ze een voorkeurslocatie gevonden. Dat kan allemaal waar zijn, maar dit soort plannen moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden. En in een goed werkende democratie moet er dus draagvlak bij de bewoners gevonden worden. Daar lijkt nu nog geen sprake van te zijn.

Bezoekers van het politiek café voelen zich nu al van het kastje naar de muur gestuurd. De schoolbesturen wijzen naar de gemeente voor het schoolgebouw, de gemeente wijst naar de schoolbesturen voor de samenstelling van de scholen.

Het lijkt de laatste tijd steeds vaker voor te komen. Niemand gaat er over, niemand wil het, maar het gebeurt toch. De voorgenomen afbraak van de historische huisjes in het Heilig Land is hier een triest voorbeeld van.

Op dit moment houd de gemeente bewonersavonden om te inventariseren wat er wel en niet moet gebeuren in het Tanthof. De SP zal dit proces op de voet volgen en vraagt bewoners om contact op te nemen indien men het gevoel heeft een bepaalde kant op gestuurd te worden.

Voor meer informatie zijn hier nog wat bijgevoegde stukken.

U bent hier