h

Actievoerders Poptahof en SP boeken succes

17 december 2018

Actievoerders Poptahof en SP boeken succes

Foto: Lieke van Rossum / SP Delft

Nu de winter weer voor de deur staat vrezen  huurders in de Poptahof  de energierekening van dit jaar. Vorig jaar leidde die tot woede in de wijk, omdat veel mensen een enorm hoge rekening kregen - van soms meer dan duizend euro. Dat wordt dit jaar hopelijk voorkomen. Vrijdag deed verhuurder Woonbron eindelijk toezeggingen aan de huurders.

Bewoners van de Poptahof voeren samen met de Delftse SP al sinds deze zomer actie tegen Woonbron. De huurders kampen met torenhoge stookkosten, die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud van woningen en een slecht meetsysteem voor de verwarming. Onlangs kwam de actie tot een hoogtepunt toen meer dan vijftig huurders bij het kantoor van Woonbron protesteerden en een oplossing eisten. Daarna volgde een gesprek tussen de directeur van Woonbron, Mohamed Baba, en een afvaardiging van de huurders.

SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum was bij het gesprek aanwezig: “We hebben hele redelijke eisen: herziening van de enorme rekeningen, een beter meetsysteem en fatsoenlijk onderhoud en isolatie van de woningen. Gelukkig deed de directeur na al die acties nu echt beloftes. Zo krijgen de mensen binnenkort een brief waarin staat welke maatregelen worden genomen, gaat Woonbron op huisbezoek om te kijken wat er op lange termijn moet verbeteren en komt er een onafhankelijk onderzoek naar het meetsysteem. Ook wordt er snel overlegd over de rekeningen van dit jaar.    

Huurder Betty Hendriksen van de actiegroep is blij met de toezeggingen, maar wil ook snel een oplossing voor de korte termijn zien: “Er zijn mensen die én met een afbetalingsregeling van vorig jaar zitten én een extra voorschot bedrag moet betalen. Verduurzamen van woningen op termijn is mooi, maar verduurzamen is niet met z’n allen in de kou zitten. En dat gebeurt nu wel” Volgende maand spreken Woonbron en de actiegroep weer met elkaar.

U bent hier