h

Extreem en duur verbouwplan voor het Prinsenhof

15 augustus 2018

Extreem en duur verbouwplan voor het Prinsenhof

Foto: Merk X architecten / Ruimtelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof, september 2017

De directie van het prinsenhof heeft grootse plannen. Niet alleen moet het museum van binnen ingrijpend aangepakt worden, ook de buitenkant staat een stevige verandering te wachten. Na verschillende presentaties (gemeenteraad, Delfia Batavorum, inloopavond) blijkt dat vele inwoners van Delft zeer bezorgd zijn. Wederom lijkt het erop dat er veel geld uitgegeven gaat worden in een project waar Delftenaren het niet mee eens zijn. Wat de SP betreft wordt er alleen het hoognodige uitgevoerd.

Klimaatbeheersing en renovatie zullen nodig zijn en het is goed om het Prinsenhof in goede staat te houden. Maar het veranderen van de buitenkant, zoals sloop van het poorthuisje, het samenvoegen van de tuin en het plein, een messing gevel aanbrengen aan de kant van het oude Delft, is niets anders dan een prestige project. De SP vindt dit niet nodig en geeft het geld liever uit aan dringender zaken zoals buurthuizen, wijkagenten, onderhoud van speeltuintjes om zo maar eens wat te noemen.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2018 heeft de raad het college opgedragen om 3 verschillende scenario’s te laten opstellen, namelijk urgent (dringend nodig), need to have (nodig) en nice to have (minder nodig). Deze 3 beleidslijnen worden in het najaar verwacht. De SP zal zich inzetten om alleen de urgente zaken te laten uitvoeren.

Zoals in ons verkiezingsprogramma al beschreven, is de SP is er een voorstander van dat de gemeente in één museum investeert en hier een trekpleister van maakt voor toeristen maar vooral ook voor mensen uit de stad, voor studie en educatie. Investeringen moeten echter pas gedaan worden nadat er een duidelijk plan is. Het museum moet gratis worden voor alle inwoners van Delft.

De plannen zijn hier te downloaden.

De gemeente heeft ook een enquête gemaakt. De enquête probeert een zo positief mogelijk beeld te schetsen. Er wordt bijvoorbeeld alleen maar naar het St. Agathaplein gevraagd en niks over de wijzigingen aan de Oude Delft. Toch is het goed als zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen. Zo ziet de gemeente hoe breed het verzet tegen de plannen is.

Ook is er op 5 september een informatieavond bij TOP aan het Sint Agathaplein.

U bent hier