h

Parkeerkosten voor sport en muziekverenigingen moeten omlaag

1 mei 2018

Parkeerkosten voor sport en muziekverenigingen moeten omlaag

Foto: SP

Het is pas net geleden: de verkiezingscampagne waarin politieke partijen in Delft mooie beloften maakten bij diverse debatten. Tijdens het forum sport begin maart bijvoorbeeld waren de partijen het eens over de belangrijke maatschappelijke rol van verenigingen in de samenleving en dat sport in het bijzonder gestimuleerd moet worden vanuit de gemeente.

In de raadsvergadering van dinsdag 24 april lieten de meeste partijen alweer hun echte gezicht zien bij de bespreking van parkeren voor verenigingen. Volgens SP-raadslid Wim Hamelink komen veel verenigingen in de problemen als ze hoge parkeerkosten moeten doorberekenen naar de leden en zo minder aantrekkelijk worden. Maar hij kreeg weinig bijval van andere partijen: mensen moeten maar op de fiets naar de vereniging komen.

Hamelink: "De SP wil zeker het gebruik van de fiets stimuleren daar waar mogelijk, maar kan zich het best inleven in de vraag vanuit de verenigingen zelf. Uit en thuis spelende teams bij sportverenigingen laten een andere mobiliteit zien dan bijvoorbeeld een zangkoor. Maar ook de leden van de muziekvereniging kunnen moeilijk de grote trom of tuba achter op de fiets meenemen. Wij vinden dus dat de parkeerkosten voor verenigingen verder omlaag moeten."

U bent hier