h

SP: Delft, verkoop je aandelen Eneco niet!

6 oktober 2017

SP: Delft, verkoop je aandelen Eneco niet!

Het bestuur van Delft stelt voor om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen. De SP vindt dat om meerdere redenen geen goed idee. SP gemeenteraadslid Tom Zonneveld: "De verkoop van de aandelen van Eneco is een domme korte termijnvisie, die uiteindelijk alleen maar geld kost en die ten koste gaan van de duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Hier kan je simpelweg gewoon niet voor zijn!"

 

Duurzaamheid

Nog geen maand geleden werd er door iedereen in het stadhuis gezegd, dat Delft in 2050 energieneutraal moet zijn. Zonneveld: "Maar om dat te halen moeten we alle zeilen bij zetten. Maar nu, nog geen maand later, blijkt dat we helemaal geen zeilen bijzetten, maar juist zeilen in de uitverkoop gaan doen."

 

Een vergelijking in duurzaamheid tussen stroomleveranciers laat zien dat Eneco een goeie 7,0 scoort op duurzaamheid in 2016*. Nuon en Essent zijn beiden door meerdere provincies in 2009 verkocht en scoren in dezelfde vergelijking een 4,2 en 3,0 als rapportcijfer in 2016*. Zonneveld: "De rapportcijfers spreken boekdelen en laten zien wat er kan gebeuren met Eneco als ze wordt overgenomen door een bedrijf als Gazprom of één van de Chinese energiebedrijven. Of, dichter bij huis maar net zo fossiel, Shell. Het is maar zeer de vraag of het bestuur van Eneco zijn duurzame koers zal kunnen voortzetten met aandeelhouders die hun wortels in de kolen en gas hebben."

 

Werkgelegenheid

Na splitsing en verkoop aan marktpartijen zijn er bij Essent en Nuon samen zo'n 4200 banen verdwenen. Research en Development afdelingen zijn naar de hoofdkantoren in het buitenland verplaatst. Dat banenverlies is niet aan de crisis te wijten: Eneco heeft de afgelopen jaren nauwelijks mensen hoeven ontslaan. Eneco is een gezond bedrijf dat zich zeer bewust is van zijn veranderende rol in de energiemarkt: wind leveren aan grootverbruikers, huishoudens faciliteren bij besparing en energieopwekking rondom huis. En het is bereid daarin een voortrekkersrol te vervullen. Dat zal veranderen als durfkapitalisten greep krijgen op het bedrijf. Eneco zal in onderdelen worden gesplitst die los doorverkocht worden aan de hoogste bieder totdat een uitgekleed leveringsbedrijfje overblijft: duizenden banen staan dan op de tocht. Essentiële kennis en samenwerkingsverbanden met onder andere de TU Delft zullen dan verdwijnen.

 

Financieel

De gemeente Delft gaat er vanuit dat ze 1,9% rente betaalt als ze voor langere tijd geld leent. De aandelen van Eneco leveren de gemeente Delft jaarlijks een rendement van tussen de 2,1% en 2,5% op. Zonneveld: "Dus alleen al om financiële redenen is het niet slim om de aandelen te verkopen. Als je daar stimuleren van duurzaamheid en innovatie en behoud van werkgelegenheid bij optelt, moet je natuurlijk sowieso de aandelen niet verkopen."

 

*Bron: https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers

U bent hier