h

Zonneveld: meer betaalbare huurwoningen in Delft!

1 december 2016

Zonneveld: meer betaalbare huurwoningen in Delft!

Delftenaren die een betaalbare huurwoning zoeken opschepen met een enorme wachttijd. Dat is volgens de SP het gevolg van de ‘Woonvisie’ die de meerderheid van gemeenteraad vanavond vaststelde. De gemeente is van plan om meer dan 1000 betaalbare woningen te slopen of verkopen, en dure woningen te laten bouwen.  

Dat plan heeft niks met de praktijk van huurders te maken. Dat vindt de SP, maar veel anderen ook. Bijvoorbeeld de Delftse Hoogleraar bouwkunde Boelhouwer, die betoogt dat meer betaalbare woningen in de stad gewoon nodig zijn. Daarnaast stemde deze week 72% van de Rotterdammers die naar de stembus ging voor een woon-referendum tegen een vergelijkbaar plan.

SP-raadslid Tom Zonneveld kwam daarom met een tien-puntenplan voor verbetering:

  1. Zorgen dat het aantal betaalbare huurwoningen minimaal gelijk blijft
  2. Studenten eventueel in andere gemeenten huisvesten
  3. Huurdersorganisaties versterken
  4. Meer inspraak voor huurders en experts
  5. Concrete maatregelen om ‘doorstromen’ naar een ander huis te bevorderen
  6. Betaalbare huurwoningen uitsplitsen in verschillende soorten, zodat er geen tekort voor een bepaald soort ontstaat
  7. Voorzieningen per wijk veilig stellen
  8. Samen met andere gemeenten het verzet aan gaan tegen de verhuurdersheffing, die de huren voor veel mensen onbetaalbaar maken
  9. Een visie op de huisvesting van ouderen
  10. Meer betaalbare huurwoningen bouwen als de vraag daarnaar nog verder stijgt

Zonneveld: “Delft moet een stad blijven van iedereen, niet alleen van mensen met geld. Het is ons vanavond in ieder geval gelukt dat de gemeente een plan gaat maken voor goede huisvesting van ouderen (9). Maar meer betaalbare woningen, daar wil de raad niet aan. Wat ons betreft moet de rest van de Woonvisie dus meteen van tafel!”

U bent hier