h

Buslijn 62 voor ouderen in de Voorhof moet blijven.

31 mei 2016

Buslijn 62 voor ouderen in de Voorhof moet blijven.

Donderdag 2 juni beslist de Gemeenteraad van Delft over het voortbestaan van buslijn 62 in Delft. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil deze buslijn opheffen in de Voorhof en Tanthof-Oost. Nu is deze buslijn, anders dan de andere buslijnen, bij uitstek bedoeld voor de ouderen en gehandicapten in Delft die slecht ter been zijn. Deze bus komt namelijk op plekken waar het andere openbaar vervoer net te ver is om te lopen voor de ouderen en gehandicapten. Zo kunnen ze beter zelfstandig blijven reizen. Dat scheelt dus ook weer inzet van bijvoorbeeld de regiotaxi.
 
D66, STIP, en de VVD zijn voor het afschaffen van buslijn 62. Als ook de PvdA dit standpunt deelt dan krijgt dit voorstel de meerderheid. Opnieuw is aan de orde of het College in Delft alleen opkomt voor de kansrijke kenniswerkers in Delft of ook voor andere Delftenaren, waaronder de ouderen en gehandicapten. Immers het geld wat vrijkomt door deze bezuiniging komt ten goede aan de kenniswerkers doordat het aantal bussen van het station naar de TU wijk en Technopolis omhoog gaat. 
 
De SP, samen met de Christen Unie en het CDA zijn daar tegen, en hebben een voorstel gemaakt waarbij deze verslechtering van de bus in Delft niet doorgaat. Het argument om deze buslijn te schrappen is dat hij te weinig gebruikt wordt. SP, CU en CDA snappen wel dat er weinig passagiers gebruik maken van buslijn 62, dat komt door de route die de buslijn nu rijdt. Een andere route wordt dan ook voorgesteld. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni zal blijken wie er aan het langste eind trekt. De ouderen of de kenniswerkers. Drie jaar geleden voerden SP, CU en het CDA ook al actie tegen het verslechteren van buslijn 62. Dit leidde tot een enorm succes, want de buslijn bleef bestaan. 

U bent hier