h

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis

4 januari 2016

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis, maar de crisis heeft het alleen versterkt. Dat is één van de conclusies die uit het onderzoek naar de uit de hand gelopen projecten spoorzone, stadskantoor, woningbouwlocatie Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug, naar voren komen. SP raadslid Tom Zonneveld: "Dit is een heldere en duidelijke conclusie en staat in schril contrast met wat het college tot nu toe zegt. Zo beweerde het college onlangs nog dat de financiële puinhoop door 'externe factoren' veroorzaakt was."

Foto: Policy Research Corporation / Policy Research Corporation

Het verloop van de algemene reserve van de gemeente Delft

De SP waarschuwde al langer voor de financiële risico's die de gemeente liep. Zo zei toenmalig SP raadslid Martijn Sipkema in 2008 over de Spoorzone: "De risico's kan ik (...) niet goed beoordelen. Ik heb daar een onafhankelijke risicoanalyse voor nodig". De SP was overigens niet de enige die kritisch was. De afdeling Strategie en Control van de gemeente Delft zei in 2005 namelijk al dat de financiële reserves snel verhoogd moesten worden, vanwege de grote risico's die de stad liep bij deze grote projecten. Dit advies is nooit opgevolgd.

Met dit onderzoek lijken veel feitelijkheden boven tafel gehaald. Maar wat de SP betreft zijn een groot aantal zaken nog onduidelijk. Zo is de vernieuwde businesscase (begroting) van de Spoorzone pas in 2014 opnieuw gemaakt. De financiële gevolgen kwamen daardoor pas heel laat aan het licht, namelijk direct na de verkiezingen en in de zomervakantie. Zonneveld: "Dit rapport geeft geen antwoord op de vraag waarom dit pas zo laat gebeurde. Wat waren de beweegredenen voor de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren om bij zo'n enorm project niet steeds een vinger aan de pols te houden? Antwoord op dit soort vragen -er zijn er nog veel meer- zorgen er echt voor dat de onderste steen boven komt. Het onder ede horen van (oud) bestuurders en ambtenaren zal daarvoor waarschijnlijk nodig zijn."

U bent hier