h

Cannabisteelt legalisatie: er is beweging!

2 januari 2015

Cannabisteelt legalisatie: er is beweging!

Ongeveer een half jaar geleden kreeg de SP een meerderheid voor het voorstel om het manifest 'Joint regulation' te steunen. Dit manifest roept de minister op om de cannabisteelt uit de illegaliteit te trekken. Inmiddels zijn er in het afgelopen half jaar al een aantal stappen gezet richting cannabisteelt legalisatie.

VVD minister Opstelten ziet het helaas nog niet zitten om cannabisteelt te legaliseren. Gelukkig denken gemeenten daar heel anders over en inmiddels zijn 55 van hen, die ongeveer 85% van alle coffeeshops van ons land binnen hun gemeentegrens hebben staan, een andere mening toegedaan. Al deze gemeenten hebben het manifest 'Joint Regulation' ondertekend. Dit manifest is een oproep aan de regering en het parlement om landelijk gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt in te voeren. De gemeente Amsterdam is inmiddels al een stapje verder gegaan door 'gemeentewiet' te gaan telen en daarover afspraken te gaan maken met telers. Zo kan gecontroleerd worden op de kwaliteit en kan de teelt uit het illegale circuit getrokken worden.

Daarnaast is in Amsterdam inmiddels een 'cannabis social club' opgericht, overigens met medeweten van de gemeente en het openbaar ministerie. Het idee is simpel: het is toegestaan om maximaal 5 planten te hebben, omdat dit niet wordt gezien als beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen. De club 'Tree of Life' kweekt op één plek de cannabis voor haar leden, maximaal dus 5 planten per lid. Bij bijvoorbeeld 20 leden, kunnen er dus 100 planten worden gekweekt. Alle planten hebben een labeltje met de naam van een lid. De club houdt zich aan alle wetten, betaalt netjes belasting en staat zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is nog onduidelijk of die 5 planten voor individueel gebruik geëxtrapoleerd mag worden naar een kwekerij met meer planten voor meerdere mensen. Daar zal de rechter zich over moeten gaan buigen.

Maar de rechter zou zich wel eens positief kunnen uitspreken over zo'n 'cannabis social club'. Onlangs nog werden namelijk 'verantwoorde' telers niet gestraft voor het kweken van cannabis. Zij hielden zich namelijk voor de rest aan de wet; ook zij betaalden inkomstenbelasting, tapte geen stroom af waardoor er geen brandgevaar was, de omgeving had geen overlast van de kwekerij en er was geen criminele bemoeienis.

Een veel gehoord tegenargument om cannabisteelt niet te legaliseren is dat een groot deel van de in Nederland gekweekte cannabis, de Nederwiet, naar het buitenland geëxporteerd wordt. Volgens een recent onderzoek zou dit ergens tussen de 78% en 95% zijn. KRO Reporter International wist er alleen in 2012 al achter te komen dat deze cijfers sterk overdreven zijn. In datzelfde jaar kwam er namelijk een rapport uit, waar het onlangs verschenen rapport verder op bouwt. KRO Reporter International wist toen te achterhalen dat in de conceptversie van het rapport stond dat "uit een enquête onder regionale politiekorpsen naar voren komt dat het grootste deel van de productie is bedoeld voor de binnenlandse markt". Ook bleek er door buitenlandse politiekorpsen verrassend weinig Nederwiet aangetroffen te worden in verhouding tot de ingeschatte hoeveelheid geëxporteerde Nederwiet. Het KRO programma concludeerde dan ook dat het gevecht tegen de illegale cannabisindustrie vooral "een propaganda-oorlog" is.

Maar stel nou dat 80% naar het buitenland verdwijnt, dan blijft 20% dus in Nederland. Legalisatie van cannabisteelt zal dan voor een daling van 20% van de illegale wietkwekerijen zorgen, omdat alle Nederwiet die in Nederland blijft gereguleerd zal worden. Ook zal er over die 20% belasting betaald gaan worden en zal de veiligheid van alle Nederlandse wiet-gebruikers gegarandeerd kunnen worden.

Tot slot is het ook niet zo dat de cannabis die naar het buitenland wordt geëxporteerd altijd via de illegale weg zal blijven verlopen. Zeker als Nederland haar voorlopersrol op het gebied van cannabis legalisatie terug pakt, is de kans veel groter dat andere landen zullen volgen. Uiteindelijk zal dan alle, in Nederland gekweekte cannabis, via de gereguleerde weg gebeuren. Nederland was een liberale voortrekker. Laten we ervoor zorgen dat Nederland geen land wordt waarin cannabisteelt steeds meer de zware criminaliteit ingedrukt wordt, maar een land wordt die haar voortrekkersrol weer terug pakt.

U bent hier