h

Slecht beleid oorzaak financiële problemen gemeente Delft

28 augustus 2014

Slecht beleid oorzaak financiële problemen gemeente Delft

Onlangs werd bekend dat de gmeente Delft door verlies op het Spoozoneproject flink in de financiële problemen komt. SP-raadsleden Lieke van Rossum en Maurits Bongers kwamen vandaag met deze open brief over hoe het zo ver heeft kunnen komen.

(Foto: M.M.Minderhoud)

Beste lezer,

Onlangs werd bekend dat de gemeente Delft enorme verliezen gaat maken op het project Spoorzone.  Zo veel, dat de financiële situatie van de stad zorgwekkend is, en Delft op termijn zelfs failliet kan gaan.

Dan vraag je je eerst af: hoe heeft het zo ver kunnen komen? De gemeenteraad kreeg de afgelopen jaren elk kwartaal een rapportage over de risico's van het Spoorzoneproject. Heeft de zich dan nergens druk over gemaakt? Of heeft de gemeente niet op tijd de goede informatie gegeven?

Het antwoord is volgens de SP: beide. Al jarenlang neemt de gemeenteraad besluiten over de spoorzone, en ontvangt daarover dus informatie. In 2011 was bijvoorbeeld al bekend dat er zo'n 19 miljoen euro tekort zou zijn op de verkoop van grond in het gebied. En daar is weldegelijk over gesproken. De SP waarschuwde destijds voor de financiële gevolgen van het project, partijen als D66, Groen Links en PvdA, maakten zich niet druk: dat zou wel opgelost worden.

Daarnaast was ook de informatievoorziening vanuit de gemeente ondermaats. Zo heeft de SP er tussen 2006 en 2010 talloze keren op aangedrongen de Business Case (begroting) van het Spoorzoneproject in te kunnen zien, maar dit werd pas na de verkiezingen van 2010 toegestaan. De afgelopen jaren was bekend dat er verlies zou zijn bij de grondopbrengsten, maar dat er ineens het enorme bedrag van 30 miljoen extra verdampt is, was voor iedereen een heel onaangename verrassing. Het lijkt ook niet toevallig dat de gemeente dit naar buiten heeft gebracht in de zomer, wanneer er geen gemeenteraadsvergaderingen zijn.

Maar behalve dat de collegepartijen weinig kritisch zijn geweest en de gemeente duidelijk niet graag met slecht nieuws kwam, is er nog een veel belangrijker reden dat Delft in de financiële problemen is geraakt. Er is door het huidige en vorige colleges domweg voor gekozen om te veel grote, te dure en risicovolle projecten te beginnen. Een nieuwe spoorlijn en station waren nodig. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor Delft en daarin moeten geïnvesteerd worden. Maar de bouw van een miljoenenslurpend stadskantoor is een regelrecht prestigeproject. De SP en stadspartijen Stadsbelangen en Onanhankelijk Delft, wilden als enige Delftse partijen de bouw voorkomen en het geld beter gebruiken. En wat te denken van de deelname van de gemeente aan de bedrijventerreinen Technopolis (9 miljoen verlies) en Harnaschpolder (9,5 miljoen verlies). En, heel recent, de keuze voor een veel duurdere Sebastiaansbrug (meerkosten: geheim).

Het is natuurlijk waar dat de (vastgoed) crisis heeft bijgedragen aan de hoogte van deze verliezen. Maar ze zijn allereerst ontstaan door het starten van deze financieel risicovolle projecten. Dat is een politieke keus en slecht financieel beleid. Het totaal van de tekorten op verliesgevende projecten gaat inmiddels richting 200 miljoen en de gevolgen daarvan zijn hoe dan ook dramatisch. De afgelopen jaren is er al 40 miljoen per jaar bezuinigd (bijna 12% van de begroting). De komende jaren zal  daar nog minstens 36 miljoen per jaar extra bovenop komen. Dat heeft al geleid tot het sluiten van buurthuizen, jongeren centra en een bibliotheek. Tot bezuinigingen op thuiszorg en schuldhulpverlening en tot verkoop van speeltuinen en kinderboerderijen. 

De SP maakt zich daarom grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe miljoenenverliezen voor alle voorzieningen in de stad, voor de ondersteuning van mensen met lage inkomens en voor de zorg. Vlak voor de zomer kwam in de gemeenteraad ineens de uitdrukking 'heilige huisjes' in zwang. Volgens veel van de collegepartijen kunnen we in Delft nu geen heilige huisjes meer hebben. Wat betekent dat? Volgens ons betekent dat gewoon dat er straks niets ontzien wordt in een enorme kaalslag op de Delftse voorzieningen. En zo dreigen vele Delftse inwoners de dupe van de prestigedrang van weinigen te worden. Dat moeten we niet laten gebeuren!

Oplossingen aandragen zal de SP zeker ook, denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van de contracten met ontwikkelaars die niet bouwen, een goedkoper type Sebastiaansbrug en de budgetten voor stadsmarketing stopzetten. De SP heeft, als enige Delftse partij, een hoofdstuk met mogelijke bezuinigingen in het verkiezingsprogramma staan, en denkt dus wel degelijk aan de centen. Maar we laten ons niet wijsmaken dat we nu slechts het slachtoffer zijn van het 'natuurverschijnsel' vastgoedcrisis en dat niemand iets aan de huidige situatie in Delft heeft kunnen doen. Met deze brief willen we laten zien dat we – al jaren geleden – aan de bel trokken over deze financiën en alternatieven hebben aangedragen, maar dat de ene partij de ander niet is. Het is tijd voor coalitiepartijen D66, PvdA, Stip, GroenLinks en VVD om conclusies te trekken. Want dat het anders moet, dat is nu wel bewezen.

Lieke van Rossum en Maurits Bongers

Gemeenteraadsleden SP

U bent hier