h

Gemeente Delft ook tegen Blankenburgtunnel

25 november 2011

Gemeente Delft ook tegen Blankenburgtunnel


In navolging van andere gemeenten zoals Maassluis en Vlaardingen hebben de gemeenteraad en het college van Delft zich gisteravond uitgesproken tegen de Blankenburgtunnel – en voor de Oranjetunnel.

Beide tunnels zijn plannen om de een extra verbinding te maken onder de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland (noordzijde) / Maasvlakte (zuidzijde). Begin december zal de minister een keuze maken uit één van de twee plannen. Er is echter veel kritiek op de Blankenburgtunnel, van verschillende milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten en Milieudefensie, maar ook van economen en hoogleraren. De snelweg en tunnel zouden dwars door enkele natuur- en recreatiegebieden gaan lopen, terwijl niet aangetoond is dat de kosten lager worden en de verkeersoplossingen beter dan bij de Oranjetunnel.

Een motie van GroenLinks en SP over dit onderwerp werd gisteravond door meerdere partijen ondertekend en aangenomen. Het Delftse college zal tijdens het provinciaal overleg aangeven alleen voor de Oranjetunnel te zijn.

https://vlaardingen.sp.nl/bericht/71353/111004-manifestatie_zeg_nee_tege...

U bent hier