h

Sluiting Buurthuis Voorhof door wijkbewoners niet geaccepteerd

7 oktober 2011

Sluiting Buurthuis Voorhof door wijkbewoners niet geaccepteerd

Afgelopen zaterdag 1 oktober stond Actiegroep Voorhof de hele dag met een knalrode bakfiets en spandoeken in Winkelcentrum De Hoven. Er werden handtekeningen verzameld bij omstanders tegen de sluiting van Buurthuis Het Voorhof aan de Herman Gorterhof.

Vorige week zijn in de hele wijk Voorhof flyers verspreid met een oproep tot steun van de omwonenden. Veel mensen hadden de flyer gelezen en kwamen spontaan hun handtekening zetten.

De mensen laten duidelijk merken dat bezuinigen op de buurthuizen een foute keus is van de politiek. Ze zijn boos over het feit dat het voor de maatschappij zo belangrijke buurthuiswerk ondergeschikt is gemaakt aan financiële en materiële argumenten en dat er onvoldoende inzicht is over wat er in de wijk speelt en belangrijk is.Tafel met informatie actiegroep buurthuis Voorhof

Een van de dichtstbevolkte wijken van Nederland
De wijk Voorhof is een van de dichtstbevolkte wijken van Nederland en ooit heeft de gemeente besloten dat er om die reden twee wijkcentra in deze wijk moeten zijn om de wijk leefbaar te houden. Nu zou door bezuinigingen Buurthuis het Voorhof weg moeten. Daar zijn de wijkbewoners het niet mee eens.

Al sinds het voorjaar worden er acties ondernomen tegen de dreigende bezuinigingen. Zo is er in april al een brandbrief naar wethouder De Prez geschreven en werd hij op 13 mei uitgenodigd in Buurthuis Het Voorhof, om hem duidelijk te maken hoe belangrijk het buurthuis is. Daarbij kreeg hij 475 handtekeningen van gebruikers en omwonenden.
Afgelopen zaterdag zijn er opnieuw meer dan 540 handtekeningen gezet.

Commissievergadering
Dinsdagavond is Actiegroep Voorhof de hele avond aanwezig geweest bij de Commissievergadering in het Stadhuis en hebben in drie minuten spreektijd per persoon hartstochtelijk gepleit voor Buurthuis Het Voorhof.
De Actiegroep zal alles in het werk stellen om sluiting tegen te gaan. Met dank aan de enorme steun van de wijkbewoners.
Tekenen voor behoud buurthuis het Voorhof

U bent hier