h

“College brengt ouderen en kansarmen weer achter de geraniums”

12 oktober 2011

“College brengt ouderen en kansarmen weer achter de geraniums”

Een grote groep bezoekers van buurthuizen waren aanwezig bij de bespreking van het plan om 8 buurthuizen in Delft te sluiten. Na het bekend maken van de bezuiniging van 1.5 miljoen vragen ze op verschillende wijze aandacht voor wat dit betekent voor de vrijwillligers en de mensen in de wijk. Vrijwilligers van de buurthuizen Voorhof, Ooievaarsnest, Onder de Schie en Olof maakten gebruik van de kans om de raadsleden toe te spreken voordat de discussie begon. Bezoekers van 't Ooievaarsnest deelden symbolisch geraniums uit onder het motto: “college brengt ouderen en kansarmen weer achter de geraniums.”

SP-commissielid Wim Hamelink tijdens de vergadering: "Het college van PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en STiP drukt het afstoten van de gebouwen kost wat kost door onder het motto: “niet stenen, maar activiteiten”. Zonder ook maar een moment naar de Delftenaren te luisteren. Het is in het geheel niet realistisch om te veronderstellen dat voor al de activiteiten direct passende vervangende ruimte en faciliteiten voorhanden zijn. Dit nog afgezien van andere praktische aspecten zoals de grotere afstanden en andere hindernissen die kinderen of ouderen moeten afleggen"

In het verweer ging PvdA wethouder DePrez volledig voorbij aan de Buurthuis-bezoekers en elke emotionele betekenis van deze huiskamers voor de buurt, het feit negerend dat met deze kentering in het beleid de chemie en sociale samenhang in de buurten verder teloor gaat.
Door tijdsgebrek kwam abrupt een einde aan de vergadering en deze zal worden voortgezet in de Raadsvergadering van 13 oktober a.s.

U bent hier