h

Wethouder negeert problemen buurtvereniging Fledderus

20 december 2010

Wethouder negeert problemen buurtvereniging Fledderus

Buurtverening Fledderus en de Delftse SP zijn boos op wethouder de Prez. Volgens het bestuur van buurtvereniging Fledderus heeft zij diverse malen geprobeerd in gesprek te komen met de wethouder om problemen tussen de vereniging en Breed Welzijn Delft te bespreken. Zelfs toen de problemen, zoals onder andere een verbod op de bingoavond, de landelijke media haalden bleef het vanuit het college angstvallig stil.

Reden voor de SP om de wethouder te vragen alsnog te reageren op de verzoeken en in gesprek te gaan. Wim Hamelink van de SP-fractie zegt: “We zijn enorm verbaasd dat de wethouder weigert zelfs maar met Fledderus te praten. Steeds meer activiteiten van de vereniging komen te vervallen. Wij delen de bezorgdheid van de vrijwilligers en bezoekers dat er zo langzamerhand steeds minder van het activiteitenaanbod overblijft en er daardoor weer mensen wegblijven. De wethouder kan dan straks eenvoudig snijden in het budget voor de buurthuizen onder het mom van weinig animo”

U bent hier