h

Raadscommissie wil voorlopig niet praten over buurthuizen

12 januari 2010

Raadscommissie wil voorlopig niet praten over buurthuizen

In de commissievergadering van vanavond heeft de SP-fractie aangekondigd een voorstel over de buurthuizen in te dienen in de raadsvergadering van 28 januari. SP-raadslid Lieke van Rossum “Het Platform Vrijwilligers Buurthuizen, dat op initiatief van de SP werd opgericht, wil die avond laten horen hoe slecht het gaat met de buurthuizen en een zwartboek aanbieden aan wethouder Rensen en Breed Welzijn Delft (BWD).”

Het Platform maakt zich grote zorgen over de leegloop van de buurthuizen, verkorte openingstijden, de taken van vrijwilligers en de programmering die steeds meer worden overgenomen door Breed Welzijn Delft. Van Rossum: “De buurthuizen verworden zo meer tot zalencentra, men voelt zich er niet meer thuis. In een aantal buurthuizen hebben de vrijwilligers het al opgegeven. Daarom moeten we nú actie ondernemen!”

De andere Delfste politieke partijen willen echter voorlopig niet praten over het SP-voorstel. Zij willen per se een uitgestelde presentatie van Breed Welzijn Delft afwachten. “Onzin” zegt van Rossum, “Het voorstel wordt over een paar weken pas besproken. Er is dus ruim tijd om nog met de welzijnsorganisatie te gaan praten bij vragen. Dat heeft de SP ook gedaan”

U bent hier