h

Beleid evenementen schiet tekort

22 december 2008

Beleid evenementen schiet tekort

Afgelopen raadsvergadering werd er gesproken over het “Subsidiebeleid grote evenementen en festivals”. Hierin word uiteengezet hoe Delft wil omgaan met de subsidiëring van evenementen en festivals.

De SP is groot voorstander van leuke en toegankelijke evenementen(in verschillende vormen). We waren dan ook blij dat er voor een aantal evenementen eindelijk een meerjaren subsidie gegeven kan worden, ondermeer Westerpop, de Mooi Weer Spelen, de Taptoe en het Orange Sun Festival. Met deze subsidie kunnen de organisatoren er van op aan dat de komende jaren de bijdrage van Delft is geregeld.

Tijdens de commissie vergadering bleek dat Westerpop voor het komende jaar eigenlijk meer middelen zou willen omdat dat jaar het gratis festival voor de 20e keer georganiseerd wordt. De SP heeft met onder andere de fractie van Stadsbelangen de wethouder gevraagd toch nog te kijken of er niet, eenmalig, meer geld vrij gemaakt kan worden om zoals organisator René Steijger het zegt: “Om de jubileumeditie extra glans te geven”.

Wat voor de SP ook belangrijk is zijn de amateurs en nieuwe (kleine) initiatieven, deze lijken vergeten te worden in het nieuwe beleid. SP-raadslid Jon van Pagee: "Op papier bestaat de mogelijkheid wel, maar in de praktijk moet dit aan zoveel randvoorwaarden voldoen, die wat ons betreft te ver gaan, dat deze groep vergeten lijkt." Daarnaast is het maar de vraag of er uberhaupt wel geld voor ze gevonden gaat worden vanaf 2010. Er is namelijk besloten om voor 2009 geen geld voor deze groep te reserveren.

Tijdens eerdere vergaderingen over evenementen heeft de SP al vaker het belang van deze groep aangekaart, maar telkens blijkt dat deze te weinig betrokken worden bij dit beleid. Dit heeft er toe geleid dat de SP niet kon instemmen met dit voorstel.

U bent hier