h

Vrijwilligers De Wending naar gemeenteraad

7 november 2008

Vrijwilligers De Wending naar gemeenteraad

Bij de gemeenteraadsvergadering van gisteravond hebben tientallen buurtbewoners uit het Westerkwartier, samen met de SP, geprotesteerd voor het behoud van zelfstandig vrijwilligerswerk in buurthuis De Wending. Bij een eerdere actie bood het actiecomité 'Wij Willen De Wending Terug' al ruim 600 handtekeningen aan wethouder Rensen aan, met de eis dat vrijwilligers weer zelf het vertrouwen krijgen het buurthuis te draaien als er niemand van beheerder Breed Welzijn Delft aanwezig is. Sinds de BWD namens de gemeente het volledige beheer van het buurthuis heeft overgenomen is het veel minder open, en vrijwilligers die al tientallen jaren met veel plezier succesvolle activiteiten organiseerden mogen bijna niets zelf meer doen.

De menigte voor het stadhuis

Tijdens een rumoerige raadsvergadering diende de SP – gesteund door D66, Leefbaar Delft en Stadsbelangen – een voorstel in om het buurthuis weer vóór en dóór de buurt te maken. "Helaas heeft dat voorstel het uiteindelijk niet gered," aldus SP-gemeenteraadslid Lieke van Rossum. "Bijna alle partijen gaven aan het eens te zijn met de strekking ervan, en de vrijwilligers te steunen, maar stemden tóch tegen. Ze hopen dat de wethouder met overleg tot een oplossing komt, maar de afgelopen tijd is juist gebleken dat daar niets van terecht komt!"

Eerder dit jaar stapte de Programmaraad van de Wending juist op omdat er geen gelijkwaardig overleg mogelijk was met de BWD en gemeente.

De publieke tribune puilde uit
De publieke tribune puilde uit

De SP vindt het schandalig dat het college en de gemeenteraad, die altijd de mond vol hebben van waardering voor vrijwilligerswerk, de wens van zo veel buurtbewoners negeren. De SP zal zich de komende tijd dan ook voor in blijven zetten dat de wethouder zijn mooie woorden waar gaat maken – samen met vrijwilligers en buurtbewoners.

Westerkwartier massaal in actie voor buurthuis De Wending

U bent hier