h
27 januari 2016

Goed feitenoverzicht grote projecten, nu volgende stap

Met de onderzoeksrapporten over de uit de hand gelopen projecten Spoorzone, stadskantoor, woningbouwlocatie Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug, is er een goed feitenoverzicht. Maar behalve dat het overzicht van feiten een flink aantal vragen beantwoordt, roept het ook belangrijke nieuwe vragen op. Om antwoord op deze vragen te krijgen, moet er volgens de SP wel een raadsenquête komen. In een raadsenquête kan er onder ede gehoord worden, dat wil zeggen dat liegen tijdens zo'n verhoor strafbaar is.

Lees verder
4 januari 2016

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis, maar de crisis heeft het alleen versterkt. Dat is één van de conclusies die uit het onderzoek naar de uit de hand gelopen projecten spoorzone, stadskantoor, woningbouwlocatie Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug, naar voren komen. SP raadslid Tom Zonneveld: "Dit is een heldere en duidelijke conclusie en staat in schril contrast met wat het college tot nu toe zegt. Zo beweerde het college onlangs nog dat de financiële puinhoop door 'externe factoren' veroorzaakt was."

Lees verder
19 december 2015

€2.443.045 uitgeven in twee dagen

Wethouder Förster vraagt aan de raad om in twee dagen tijd akkoord te gaan met een uitgave van ruim €2,4 miljoen voor het naar Delft halen voor het Straatje van Vermeer en het beter beveiligen van het Prinsenhof museum. En dat terwijl de gemeente in financieel zwaar weer zit. Jarenlang leek de beveiliging van het Prinsenhof op orde was, omdat er bij de keuring ieder jaar keurig een krabbeltje werd gezet. Raadslid Maurits Bongers: "Blijkbaar heeft de verantwoordelijke voor de beveiliging jaren liggen slapen en daardoor wordt de Delftenaar nu opgezadeld met enorme kosten." Deze grote uitgave wekt bij de SP nog veel meer verbazing, omdat bij voorstellen die de SP doet om voorzieningen als buurthuizen, kinderboerderijen, DOK of VAK doet, het antwoord van het college steevast is dat we dat niet kunnen betalen. Bongers: "Laatst vroegen we eenmalig om twee ton voor DOK, maar dat was absoluut onbespreekbaar. Maar nu kan een uitgave van ruim €2,4 miljoen wel ineens."
Lees verder
30 november 2015

Hulp bijstandsgerechtigden gaat op laatste moment niet door

Foto: Lieke van Rossum / SP

In overleg met Delftse hulporganisaties bij armoede kwam de SP onlangs met vijf voorstellen om armoede in Delft beter aan te kunnen pakken. Eén van die ideeën; waar de meerderheid van de gemeenteraad zich voor uitsprak, was om mensen met een uitkering de mogelijkheid te geven om hun vaste lasten als huur, zorg- en energiekosten automatisch in te laten houden.

Lees verder
19 november 2015

Niet bezuinigen op VAK en DOK!

De SP staat voor kunst en cultuur, dit is namelijk het cement van de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen doordat ze bijvoorbeeld een boek kunnen lenen in de bibliotheek of naar muziekles kunnen voor een betaalbare prijs. Ook dragen kunst en culturele voorzieningen bij aan de maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Het is een plek waar mensen met elkaar in contact komen. Kortom, het is niet iets wat je erbij doet, maar essentieel voor een leefbare en levendige stad. 
Lees verder
19 november 2015

Op bezoek bij Werkse

Foto: Joost van der Sluis / SP Delft / SP'ers bij poort PostNL Den Hoorn

De SP heeft veel verhalen opgevangen van mensen met een bijstandsuitkering die gedwongen worden om bij Post NL te werken via Werkse. Ze krijgen twee maanden werk zonder een serieus uitzicht op een echte baan. Donderdagochtend heeft de SP bij de poort gestaan van het sorteercentrum om met het personeel te praten.

Lees verder
17 november 2015

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Foto: binnenlandsbestuur.nl / binnenlandsbestuur.nl

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft. Het plan houdt in dat arme huishoudens vanaf 2017 ruim 280 euro per jaar moeten gaan betalen. De SP gaat een ultieme poging doen om dit plan van tafel te krijgen. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Veel mensen komen nu al honderden Euro's tekort om hun vaste lasten te betalen. Met dit besluit wil het Hoogheemraadschap de mensen in de regio kennelijk laten verzuipen. Ik roep de leden van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap op deze onverantwoorde stap niet te zetten!”

Lees verder
6 november 2015

Begroting 2016 niet sociaal genoeg

Gisteravond werd er in de gemeenteraad gedebateerd over de begroting voor 2016. De SP liet weten dat deze begroting een goede eerste stap is naar financieel herstel van Delft, maar vindt dat het herstel niet sociaal genoeg en niet snel genoeg gaat. SP fractievoorzitter Lieke van Rossum: "De SP kondigt al eerder een alternatieve begroting aan met een sociaal herstel en een sluitende begroting. Zo stelden wij voor om niet te bezuinigen op de zorg en zelfs extra te investeren in buurthuizen, de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof, DOK, de VAK en in armoedebestrijding."

Lees verder
15 oktober 2015

Sociaal herstel en sluitende begroting

De SP kondigt een alternatieve begroting aan met een sociaal herstel en een sluitende begroting. Zo wordt voorgesteld om niet te bezuinigen op de zorg en zelfs extra te investeren in buurthuizen, de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof, DOK, de VAK en in armoedebestrijding. 

Lees verder
13 oktober 2015

SP wil schaatsbaan en volwaardige Lichtjesavond

De SP is teleurgesteld dat er dit jaar geen schaatsbaan zal staan op de Beestenmarkt en dat de Lichtjesavond veel kleinschaliger zal worden uitgevoerd. Onder andere doordat de gemeente heeft bezuinigd op de subsidie komt er dit jaar geen schaatsbaan. Ook het feit dat de Lichtjesavond kleinschaliger wordt uitgevoerd is mede het gevolg van een beslissing van het gemeente. SP gemeenteraadslid Tom Zonneveld: “We snappen dat de organisaties deze beslissing moeten maken onder de huidige omstandigheden, maar het is onacceptabel dat duizenden schoolkinderen, Delftenaren en mensen uit de regio hier de dupe van worden. Wij vinden dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet kijken of deze evenementen alsnog door kunnen gaan."

Lees verder

Pagina's