h
31 mei 2016

Buslijn 62 voor ouderen in de Voorhof moet blijven.

Donderdag 2 juni beslist de Gemeenteraad van Delft over het voortbestaan van buslijn 62 in Delft. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil deze buslijn opheffen in de Voorhof en Tanthof-Oost. Nu is deze buslijn, anders dan de andere buslijnen, bij uitstek bedoeld voor de ouderen en gehandicapten in Delft die slecht ter been zijn. Deze bus komt namelijk op plekken waar het andere openbaar vervoer net te ver is om te lopen voor de ouderen en gehandicapten. Zo kunnen ze beter zelfstandig blijven reizen. Dat scheelt dus ook weer inzet van bijvoorbeeld de regiotaxi.
Lees verder
29 mei 2016

Protestactie bij vergadering Hoogheemraadschap Delflanden

Foto: SP Vlaardingen / Website SP Vlaardingen

Ruim 2.200 handtekeningen en een gouden drol overhandigd aan dijkgraaf

Vanochtend vroeg stond een grote groep demonstranten op de stoep van het Hoogheemraadschap Delfland. De aanleiding was de afschaffing van de kwijtschelding voor minima. Door deze maatregel moeten minima €285 per jaar betalen voor het toiletbezoek. Naast de ruim 2.200 handtekeningen had het actiecomité ‘Delfland de pot op!’ een cadeau meegenomen: “Dit kunstwerk in de vorm van een gigantische gouden drol symboliseert het feit dat de minima goudgeld moeten betalen om naar het toilet te mogen. Ik reken er op dat de heemraden in hun grote kantoor wel een mooi plekje hebben om het kunstwerk tentoon te stellen.” aldus actieleider Arnout Hoekstra.

Lees verder
20 april 2016

Geen mega-supermarkt in de binnenstad

Als het aan wethouder Förster ligt komt er een grote grauwe mega-supermarkt in de binnenstad. Maar er was heel veel weerstand van bewoners en de gemeenteraad. Ook de SP ziet zo'n mega-supermarkt absoluut niet zitten. SP raadslid Maurits Bongers: "Er komt met zo'n supermarkt veel overlast van af- en aanrijdende auto's en vrachtwagens. Zo'n grote supermarkt is bedoeld voor grote boodschappen en hoort dus niet thuis in de binnenstad."

Lees verder
16 maart 2016

SP organiseert debat 'Red de wetenschap'

Foto: SP

De SP vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe democratische universiteit. Daarom organiseert ze op 21 maart in het Meisjeshuis (aanvang 19.30) een debat over de toekomst van de universiteit met Jacco Hoekstra, Dap Hartmann, Marcel de Puit en Jasper van Dijk.

Lees verder
10 februari 2016

Delfland de pot op!

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.

Lees verder
28 januari 2016

Na Spoorzone en Harnaschpolder, weer risicovol project

De feitenoverzichten van Harnaschpolder en Spoorzone zijn nog vers van de pers en nu al maakt een meerderheid van de gemeenteraad exact dezelfde fout bij het volgende project. Tot voor kort waren de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Delftland en de gemeente Delft samen verantwoordelijk voor het oppompen van het grondwater rondom DSM. Nu gaat Delft het in zijn eentje doen en draagt daarvoor alle verantwoordelijkheid. SP raadslid Maurits Bongers: "De raad heeft nog helemaal niet gezien wat de risico's zijn. Als we nu akkoord gaan, zitten we misschien over een paar jaar weer met enorme verliezen, huilen we krokodillentranen, doen we een onderzoek en hebben we er dus weer niks van geleerd."

Lees verder
27 januari 2016

Goed feitenoverzicht grote projecten, nu volgende stap

Met de onderzoeksrapporten over de uit de hand gelopen projecten Spoorzone, stadskantoor, woningbouwlocatie Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug, is er een goed feitenoverzicht. Maar behalve dat het overzicht van feiten een flink aantal vragen beantwoordt, roept het ook belangrijke nieuwe vragen op. Om antwoord op deze vragen te krijgen, moet er volgens de SP wel een raadsenquête komen. In een raadsenquête kan er onder ede gehoord worden, dat wil zeggen dat liegen tijdens zo'n verhoor strafbaar is.

Lees verder
4 januari 2016

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis

Het Delfts failliet lag niet aan de crisis, maar de crisis heeft het alleen versterkt. Dat is één van de conclusies die uit het onderzoek naar de uit de hand gelopen projecten spoorzone, stadskantoor, woningbouwlocatie Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug, naar voren komen. SP raadslid Tom Zonneveld: "Dit is een heldere en duidelijke conclusie en staat in schril contrast met wat het college tot nu toe zegt. Zo beweerde het college onlangs nog dat de financiële puinhoop door 'externe factoren' veroorzaakt was."

Lees verder
19 december 2015

€2.443.045 uitgeven in twee dagen

Wethouder Förster vraagt aan de raad om in twee dagen tijd akkoord te gaan met een uitgave van ruim €2,4 miljoen voor het naar Delft halen voor het Straatje van Vermeer en het beter beveiligen van het Prinsenhof museum. En dat terwijl de gemeente in financieel zwaar weer zit. Jarenlang leek de beveiliging van het Prinsenhof op orde was, omdat er bij de keuring ieder jaar keurig een krabbeltje werd gezet. Raadslid Maurits Bongers: "Blijkbaar heeft de verantwoordelijke voor de beveiliging jaren liggen slapen en daardoor wordt de Delftenaar nu opgezadeld met enorme kosten." Deze grote uitgave wekt bij de SP nog veel meer verbazing, omdat bij voorstellen die de SP doet om voorzieningen als buurthuizen, kinderboerderijen, DOK of VAK doet, het antwoord van het college steevast is dat we dat niet kunnen betalen. Bongers: "Laatst vroegen we eenmalig om twee ton voor DOK, maar dat was absoluut onbespreekbaar. Maar nu kan een uitgave van ruim €2,4 miljoen wel ineens."
Lees verder
30 november 2015

Hulp bijstandsgerechtigden gaat op laatste moment niet door

Foto: Lieke van Rossum / SP

In overleg met Delftse hulporganisaties bij armoede kwam de SP onlangs met vijf voorstellen om armoede in Delft beter aan te kunnen pakken. Eén van die ideeën; waar de meerderheid van de gemeenteraad zich voor uitsprak, was om mensen met een uitkering de mogelijkheid te geven om hun vaste lasten als huur, zorg- en energiekosten automatisch in te laten houden.

Lees verder

Pagina's