h

Laat je horen, stop afbraak zorg!

17 november 2014

Laat je horen, stop afbraak zorg!

Lawaaiactie donderdag 20 november 2014

Donderdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur houden de comités ‘Wij zijn de Zorg’ en ‘Zorg voor elkaar Delft’ een lawaaiactie voor het stadhuis in Delft. Met deze actie willen we de raadsleden in Delft nogmaals op het hart drukken op te komen voor goede zorg in onze stad. Iedereen die donderdagavond even tijd heeft is van harte welkom om deze actie te komen ondersteunen (toeters, trommels en trompetten zijn eveneens van harte welkom).

De commissie Algemeen/Sociaal Domein bespreekt deze avond de verordeningen die de overdracht van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatiewet naar de gemeente regelt. In een hoge tempo worden deze nieuwe lokale regels besproken en voor besluitvorming richting Gemeenteraad gestuurd.

Op schandalige wijze worden de harde bezuinigingen in de nota’s verordeningen verhult en verdoezeld met kreten als:

  • eigen kracht
  • zelfredzaamheid
  • netwerken binnen familie / kennissenkring
  • inzet vrijwilligers / mantelzorg

De werkelijkheid is echter dat dit college toestaat dat er in Delft op de meest kwetsbare mensen in de stad wordt bezuinigd, zonder dat er een zorg garantie is voor deze groep.

Zo is er nog steeds onzekerheid rond de volgende zaken:

  • Wat zijn de gevolgen van de rijksbezuiniging op de thuishulp?
  • Hoe groot wordt het te ontvangen rijksbudget voor zorg?
  • Wordt er op deze budgetten in de toekomst nog meer bezuinigd?
  • Houden we toegang tot jeugdzorg, thuiszorg, langdurige zorg?

Voor het realiseren van voldoende basisvoorzieningen is slechts een klein bedrag beschikbaar. Ook de garantie dat bestaande zorgafspraken de komende drie jaar ongemoeid blijven is flinter dun.

U bent hier